Studia

STUDIA

Filologia polska


SPECJALNOŚCI

• Specjalność literaturoznawczo-językoznawcza

• Specjalność Literatura i kultura polska w perspektywie europejskiej i światowej


Informacje na temat zajęć objętych programem poszczególnych specjalności na studiach I i II stopnia znajdziesz tutaj.

Specjalność dodatkowa Historia i kultura Żydów polskich

Studia doktoranckie