Dyżury

Dyżury pracowników i doktorantów w poprawkowej sesji egzaminacyjnej 2017 r.

Dyżury Dyrekcji Instytutu Literatury Polskiej w jesiennej sesji poprawkowej 2017 r.