Biblioteka ILP im. Wacława Borowego

Biblioteka im. Wacława BorowegoBiblioteka im. Wacława Borowego

Kierownik:
mgr Maria Franke
tel. 022 552 05 72 , 022 552 05 61

m.franke@uw.edu.pl


Biblioteka im. Wacława Borowego mieści się w gmachu Polonistyki.

Księgozbiór obejmuje książki z zakresu literatury polskiej i obcej, historii i teorii literatury, a także historii, historii sztuki, filozofii, religioznawstwa, pedagogiki i psychologii. Wraz z powstaniem w 1976 roku Katedry Kultury Polskiej, a następnie Instytutu Kultury Polskiej profil zbiorów bibliotecznych został poszerzony o dzieła z zakresu historii i teorii kultury, antropologii oraz socjologii kultury. W zbiorach biblioteki znajdują się prace dotyczące historii teatru, filmu i innych sztuk audiowizualnych.

Katalogi Biblioteki ILP i IKP dostępne są w formie tradycyjnej oraz w postaci baz danych udostępnianych w komputerach lokalnych oraz w Internecie. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Biblioteki im. Wacława Borowego

Prace doktorskie obronione na Wydziale Polonistyki dostępne są w BUW.