AKTUALNOŚCI

Nekrolog prof. dr hab. Zbigniewa Osińskiego

Pożegnanie Magdaleny Leśniewskiej

KONFERENCJA (Nie)opowiedziane. Polskie doświadczenie upokorzenia i wstydu od czasu rozbiorów do dzisiaj

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej prof. Zdzisławowi Liberze

Dyżury pracowników i doktorantów Instytutu Literatury Polskiej w semestrze zimowym roku akad. 2017-2018

Dyżury Dyrekcji Instytutu Literatury Polskiej w roku akad. 2017-2018

Publikacja trzech tomów z serii „Problemy literatury i kultury modernizmu w Europie Środkowo-Wschodniej 1867-1918”

Roczne studia podyplomowe „Szkoła mistrzów” w ILP

KONFERENCJA Leśmian w Europie i na świecie

Pożegnanie profesora Jacka Brzozowskiego

Dyżury Dyrekcji ILP w letniej sesji egzaminacyjnej 2017

Nekrolog prof. dr hab. Heleny Karwackiej
Prof. dr hab. Danuta Ulicka odwołuje zajęcia
Wykład otwarty o poezji życia Wincentego Różańskiego
KONFERENCJA „Literatura a malarstwo”
KONFERENCJA Biblia w dramacie polskim
III Kongres Dydaktyki Polonistycznej
KONFERENCJA Poeci-studenci podziemnego Uniwersytetu Warszawskiego wobec romantyzmu
KONFERENCJA Ikony wyobraźni: śmierć w wodzie i inne motywy akwatyczne w artystycznych tekstach kultury
Zaproszenie na „Warsztaty badaczy oświecenia”
Dyżury Dyrekcji ILP w semestrze zimowym roku akad. 2016/2017
Dyżury pracowników i doktorantów ILP w zimowym semestrze roku akad. 2016-2017
Ostatnie pożegnanie doc. dr. Elżbiety Kauer-Bugajnej
Pożegnanie doc. dr. Elżbiety Kauer-Bugajnej
KONFERENCJA Orient w literaturze – literatura w oriencie
Bezpłatne studia podyplomowe dla absolwentów filologii polskiej

Archiwum aktualności