Sam początek

Szanowni Państwo,
Pracownia Antropologicznych Problemów Literatury Instytutu Literatury Polskiej Wydziału Polonistyki UW
zaprasza do udziału w konferencji naukowej
pt. “Sam początek. Lata 1944-1948 w literaturze okresu Polski Ludowej”,
która odbędzie się w Warszawie 5-6 grudnia 2016 r. Termin zgłoszeń upływa 1 maja 2016 r.

DO POBRANIA
Zaproszenie na konferencję
Formularz zgłoszeniowy