Publikacja trzech tomów z serii Problemy literatury i kultury modernizmu w Europie Środkowo-Wschodniej 1867-1918

Z przyjemnością ogłaszamy, że w 2017 roku ukazały się trzy tomy z serii „Problemy literatury i kultury modernizmu w Europie Środkowo-Wschodniej 1867-1918” pod redakcją Ewy Paczoskiej, Izabeli Poniatowskiej i Mateusza Chmurskiego.
Poniżej zamieszczamy spisy treści poszczególnych tomów:
tom I „Teksty doświadczenia”:
E. Paczoska, Słowo wstępne

MIEJSCA

M. Chmurski, Pamięć miejsca na styku literatur i kultur: mit Wojwodiny i jego współczesne reinterpretacje (G. Csáth, O. Tolnai, I. Lovas)

H. Burcea, Fałszywi Węgrzy? Asymilacja kulturalna i „zamiany” tożsamości w Transylwanii: madziaryzacja i rumunizacja (tłum. Izabela Poniatowska)

M. Dąbrowski, Kulturowy tekst Triestu. Na progu nowoczesności

E. Paczoska, Sytuacje z życia warszawskiego AD 1896. Zbrodniarz i zbrodnia

E. Lesisz, Kurorty galicyjskie końca XIX wieku. Higiena a postęp – o wyznacznikach nowoczesności

A. Kiełczykowska, Nomadzi współczesności. Hotel po Wielkiej Wojnie

PRZEMIESZCZENIA

D. M. Osiński, W stronę Chorwacji

K. Samsel, Austria Cyprian Norwida

L. Magnone, Tożsamość prowincjonalna. Galicyjski modernizm Aleksandra Fredry w świetle „idei galicyjskości” Larry’ego Wolffa

C. Kiss, Chorwacki świat pewnej węgierskiej powieści. Cécile Tormay: Ludzie wśród kamieni (tłum. Maja Paczoska)

IDEE

K. Samsel, Cyprian Norwid i Żydzi

E. Paczoska, W Skierniewicach i Cygowie. Europejskie realia, nadzieje i sny lat 80. XIX w.

D. Sosnowska, W proteście przeciwko „letniej wierze”. Modernizm i Kościół w czeskich poszukiwaniach nowoczesnej formuły religijności

K. Niciński, Lebensreform i poszukiwania polskiego modernizmu

E. Lesisz, Między kuracją a rozrywką. Ciało w przestrzeni uzdrowisk galicyjskich

L. Magnone, Dywan z Bukowiny. Drogi rozpowszechniania się freudyzmu w Europie Środkowej

ZAPISY

E. Ihnatowicz, Zagadki Kraszewskiego. Obrazy współczesne

A. Krześniak, Wyjątki od reguły. Karykatury polityczne w warszawskiej prasie satyrycznej w drugiej połowie XIX wieku

M. Vrazić, Konfrontacje. O twórczości Antuna Gustava Matoša

P. Pająk, Sobowtór w Pradze (filmowej)

tom II „Doświadczenia tekstu”:

M. Chmurski, Słowo wstępne

K. Sadkowska, Groteskowość jako cecha wczesnej nowoczesności i środek artystyczny w prozie lwowskiego modernizmu (do 1914)

S. Kochaniec, Blaski i cienie estetycznych aspektów doświadczania nowoczesności w pismach Stanisława Jacka Machniewicza. Zarys zagadnienia

J. Tabor, Jurgis Savickis, czyli litewski wysoki modernizm

M. Dąbrowski, Literatura Wiednia anno 1900

M. Chmurski, Zapis (dla) siebie. Dzienniki a literatura na przykładzie twórczości G. Csátha, L. Klímy i K. Irzykowskiego

E. Paczoska, Język halucynacji w prozie modernistów Europy Środkowo-Wschodniej (rekonesans)

I. Poniatowska, Modernistyczne przemiany romansu w Europie Środkowej 1867-1918. Przykład polski

U. Kowalczuk, „Środek Europy”. Geograficzna rama historycznoliterackiej opowieści Bronisława Chlebowskiego

P. Pająk, O literackiej kanonizacji wampira Savy Savanovicia na tle literatury wampirycznej XIX wieku

M. Vrazić, Literackie i dziennikarskie dossier Mariji Jurić Zagorkiej

B. Benert, Kilka refleksji na temat Im Zwischenland (1902) Lou Andreas-Salomé

tom III „Wspólnota pytań. Antologia”:

I. Poniatowska, Słowo wstępne

I. Diagnozy nowoczesności

Szolem Alejchem, Miliony! Powieść giełdowa w liścikach (fr.), oprac. E.Paczoska, konsultacja K. Szymaniak

Bertha von Suttner, Precz z orężem! (fr.), oprac. E. Paczoska

Konstancja Morawska, Z korespondencji księżnej Łowickiej, oprac. U. Kowalczuk

Maria Iwanowska (Theresita), U źródeł, oprac. I.Poniatowska

II. Redefinicje tożsamości europejskiej:

Georg Brandes, Polska, Lwów, Rosja, oprac. E. Paczoska

Antun Gustav Matoš, Zagrzeb i Zagrzebie, oprac. M. Vrazić, tłum. S. Rek

Janko Polić Kamov, Bitanga. Obrazek z życia Zagrzebia, oprac. M. Vrazić, tłum. S. Rek

Luidevite Prijatelj [Louis de la Roque], Trzy miesiące w Chorwacji. Wspomnienia z podróży po Austrii i Węgrzech, oprac. D.M. Osiński

III. Świadomość tekstu:

Hugo von Hofmannstahl, Gabriel D’Annuznzio, tłum. i oprac. M. Dąbrowski

Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė, Na Litwie. Krytyczne spojrzenie na litewską inteligencję, tłum. i oprac. J. Tabor

František Xaver Šalda, Krytyka jako patos i inspiracja, tłum. i oprac. J. Kijanka

Bal-Machszowes, Krytyka i życie, tłum. S.Arm, oprac. I. Poniatowska

IV. Rozpoznania literackie

Gyula Krúdy, Polska żona, tłum. i oprac. M. Paczoska

Gyula Krúdy, Obrazy senne Sindbada. Co pokazują nasze sny w opisie i obrazie, tłum. i oprac. M. Paczoska

Margit Kaffka, Przed Świętami, tłum. i oprac. M. Paczoska

Olga Kobylańska, Wolna, tłum. i oprac. U. Górska

Jurgis Savickis, Walka, tłum. i oprac. J. Tabor

Marija Jurić Zagorka, Otwiera się sala sądu, tłum. i oprac. M. Vrazić

Eleonora Kalkowska, Dymy ofiarne, tłum. N.Oborska, oprac. A. Dżabagina

Leo Belmont, Sherlock Holmes w Warszawie. Humoreska Leo Belmonta, oprac. I.Poniatowska

Ladislav Klima, Śmierć i wieczność, tłum. i oprac. Mateusz Chmurski