Pracownie

Pracownie

Pracownia Antropologicznych Problemów Literatury
Pracownia Badań Intersemiotycznych i Intermedialnych
Pracownia Literatury Modernizmu Europy Środkowej i Wschodniej
Pracownia Badań nad Literaturą dla Dzieci i Młodzieży
Pracownia Badań Literackiej Kultury Mniejszości
Pracownia Literatury Okolicznościowej i Użytkowej
Pracownia Literatury Popularnej i Okolicznościowej Renesansu i Baroku
Pracownia Poetyki Wiersza
Pracownia Historii Dramatu 1864-1939