Pracownia Badań nad Literaturą Dziecięcą i Młodzieżową

Pracownia Badań Literatury dla Dzieci i Młodzieży


Pracownia Badań Literatury dla Dzieci i Młodzieży została powołana Uchwałą Rady Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 23 czerwca 2009 roku. Działa przy Instytucie Literatury Polskiej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego; swoją działalnością kontynuuje tradycję międzyuczelnianego Zespołu Badań Literatury dla Dzieci i Młodzieży, który powstał w 1969 roku z inicjatywy prof. Krystyny Kuliczkowskiej.

Adres:
Uniwersytet Warszawski Wydział Polonistyki
00-927 Warszawa, ul. Krakowskie
Przedmieście 26/28
tel. (022) 55-21-001
pracownia.polon@uw.edu.pl
Kierownik:
dr hab. Grzegorz Leszczyński, prof. UW
grzegorz.leszczynski@uw.edu.pl


Sekretarz:
mgr Anna MikCzłonkowie Pracowni:
prof. dr hab. Ewa Paczoska
ewapaczoska@interia.pl
prof. dr hab. Joanna Papuzińska
dr Weronika Kostecka
dr Michał Zając
mgr Adam Franke
mgr Marta Jaworek
mgr Aleksandra Korczak
mgr Anna Mik
mgr Joanna Parol
mgr Anna Perzyńska
mgr Patrycja Pokora
mgr Ewelina Rąbkowska
mgr Maciej Skowera
mgr Małgorzata Wojciechowska

Badania naukowe

Zainteresowania naukowe członków Pracowni obejmują zarówno twórczość dla dzieci, jak i na funkcjonowanie topiki dziecka i dzieciństwa w literaturze i kulturze poszczególnych epok. Szczegółowe badania koncentrują się na następujących zagadnieniach:

• historia, teoria i metodologia badań literatury dla dzieci i młodzieży / dziecięcej i młodzieżowej w kraju i za granicą,
• proza inicjacyjna od osiemnastego wieku do współczesności
• poezja dla dzieci,
• dramat dziecięcy i młodzieżowy
• baśń i fantastyka,
• historia książki dziecięcej i bibliotekarstwa dziecięcego,
• czasopiśmiennictwo dla dzieci i młodzieży w XIX i XX wieku,
• obiegi czytelnicze, krytyka literacka i życie literackie wokół literatury dziecięcej i młodzieżowej,
• biografie czytelnicze,
• funkcjonowanie kultury dziecięcej i młodzieżowej w internecie.

Prowadzone przez członków Pracowni badania znajdują odzwierciedlenie zarówno w inicjatywach zbiorowych – organizowanych przez Pracownię konferencjach krajowych i międzynarodowych – jak również w indywidualnych inicjatywach wydawniczych.
We współpracy ze Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich Wydział Polonistyki prowadzi naukową serię wydawniczą pt. Literatura dla dzieci i młodzieży. Studia, w której ukazują się monografie autorskie członków Pracowni oraz książki zbiorowe będące owocem między innymi konferencji organizowanych przez Pracownię. Dotychczas ukazały się

:
Tom 1. Janusz Korczak. Pisarz, red. naukowa Anna Maria Czernow, Warszawa 2013.
Tom 2. Weronika Kostecka, Baśń postmodernistyczna. Przeobrażenia gatunku, Warszawa 2014.
Wybrane prace monograficzne członków Pracowni oraz zbiorowe inicjatywy wydawnicze ogłoszone drukiem po 2000 roku:
• J. Papuzińska, Mój bajarz. Studia i szkice o literaturze młodzieżowej, Warszawa 2010.
• W. Kostecka, Tajemnica księgi. Tropami współczesnej fantastyki dla dzieci i młodzieży, Warszawa 2010.
• G. Leszczyński, Bunt czytelników. Proza inicjacyjna netgeneracji, Warszawa 2010.
• J. Papuzińska, Zatopione królestwo. O polskiej literaturze fantastycznej XX wieku dla dzieci i młodzieży, Łódź 2008.
• J. Papuzińska, Dziecięce spotkania z literaturą, Warszawa 2007.
• G. Leszczyński, Magiczna biblioteka. Zbójeckie księgi młodego wieku, Warszawa 2007. •
• G. Leszczyński, Kulturowy obraz dziecka i dzieciństwa w literaturze 2. połowy XIX i w XX wieku. Wybrane problemy, Warszawa 2006.
• E. Paczoska, Dojrzewanie, dojrzałość, niedojrzałość. Od Bolesława Prusa do Olgi Tokarczuk, Warszawa 2004.
• G. Leszczyński, Literatura i książka dziecięca. Słowo – obiegi – konteksty, Warszawa 2003.
• M. Zając, Raport o książce dla dzieci i młodzieży, Warszawa 2002.
• J. Papuzińska, Drukowaną ścieżką, Łódź 2001.
• M. Zając, Promocja książki dziecięcej, Warszawa 2000.

Zespołowe inicjatywy wydawnicze po r. 2000:
Ocalone królestwo. Twórczość dla dzieci – perspektywy badawcze – problemy animacji, red. G. Leszczyński, D. Świerczyńska-Jelonek i M. Zając, Warszawa 2009.
Sztuka dla dziecka jako forma komunikacji społecznej. T. I red. G. Leszczyński; t. II red. M. Karasińska, Poznań 2009.
Po potopie. Dziecko, książka i biblioteka w XXI wieku. Diagnozy i postulaty, red. G. Leszczyński, D. Świerczyńska-Jelonek i M. Zając, Warszawa 2008.
Dziecko i teatr w przestrzeni kultury, red. M. Karasińska i G. Leszczyński. T. I Teatr w świecie; t. II Świat w teatrze, Poznań 2007.
Książka dziecięca 1990 – 2005. Konteksty kultury masowej i literatury wysokiej, red. G. Leszczyński, D. Świerczyńska-Jelonek, M. Zając, Warszawa 2006.
Nikt nie chciał być młodym. Dzieciństwo i dorastanie w twórczości Tadeusza Konwickiego, red. J. Papuzińska, Żabia Wola 2006.
Kulturowe konteksty baśni, red. G. Leszczyński. T. I Rozigrana córa mitu, Poznań 2005; t. II W poszukiwaniu straconego królestwa, Poznań 2006.
Animacja czytelnictwa dziecięcego. Koncepcje – doświadczenia – postulaty, red. J. Papuzińska i G. Walczewska-Klimczak, Płock 2004.
Słownik literatury dziecięcej i młodzieżowej, red. B. Tylicka i G. Leszczyński, Wrocław 2002.
Wandalia Chotomistyczne, czyli o twórczości i życiu Wandy Chotomskiej. Ofiarują poetce z okazji jubileuszu autorzy, red. J. Papuzińska, Łódź 2002.
Kultura literacka dzieci i młodzieży u progu XXI stulecia, red. J. Papuzińska, G. Leszczyński, Warszawa 2002.
Dzieciństwo i sacrum. Studia i szkice literackie, red. J. Papuzińska, G. Leszczyński. T. I Warszawa 1998; t. II Warszawa 2000, s. 182.