Pożegnanie profesora Jacka Brzozowskiego

Pracownicy Zakładu Literatury Romantyzmu Instytutu Literatury Polskiej na Wydziale Polonistyki UW wyrażają głęboki żal z powodu śmierci Profesora Jacka Brzozowskiego. Profesor zostanie zapamiętany jako człowiek niezwykle ciepły, dobry i otwarty, a przy tym wybitny mickiewiczolog, który odważnie przełamywał stereotypy literaturoznawcze, inspirował ogromną wiedzą i nowatorskimi pomysłami badawczymi.