Pożegnanie doc. dr. Elżbiety Kauer-Bugajny

Z głębokim bólem przyjęliśmy informację o śmierci doc. dr. Elżbiety Kauer-Bugajnej, Pracownika Instytutu Literatury Polskiej, w latach 2003-2007 Zastępcy Dyrektora Instytutu.
Zapamiętamy ją jako zapalonego i otwartego nauczyciela akademickiego, pełnego pasji i życzliwości dla studentów.

Dyrekcja i Pracownicy
Instytutu Literatury Polskiej
Uniwersytetu Warszawskiego