Polecane strony

Poniżej prezentujemy odnośniki do stron wartych polecenia:Wydział Filologiczny Uniwersytetu Jagiellońskiego

Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu

Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Szczecińskiego

Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Wydział Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Wydział Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Filologiczno-Historyczny Uniwersytetu Gdańskiego

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku

Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Instytut Badań Literackich PAN

Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza

Biblioteka Narodowa

Bibliotheque Nationale de France

Library of Congress

Bibliografia zawartości czasopism

Spis zawartości prasy wielkopolskiej

Czasopismo studenckie „Uniwersytet Kulturalny”

Sekcja wydawnicza Wydziału Polonistyki UW

Teatr Wydziału Polonistyki UW