ploiu napis

NAPIS. Pismo poświęcone literaturze okolicznościowej i użytkowej

Pismo, kierowane przez prof. dr hab. Janusza Maciejewskiego, a obecnie przez prof. dr hab. Barbarę Wolską, powstało w 1994 roku w kręgu badaczy literatury okolicznościowej epoki konfederacji barskiej. Pomyślane zostało jako forum interdyscyplinarnych spotkań historyków i teoretyków literatury, językoznawców, socjologów, poświęcone głównie tekstom usytuowanym na pograniczu literatury wysokiej i popularnego folkloru środowiskowego, warunkom ich powstania, rozpowszechniania i odbioru. Na łamach rocznika zamieszcza się omówienia zjawisk literackich oraz komentowane edycje tekstów, a także przekrojowe studia dotyczące dziedzin pokrewnych. Od kilku lat pismo obejmuje jednolite bloki tematyczne i stanowi niejednokrotnie zapis konferencji, współorganizowanych przez Pracownię Literatury Okolicznościowej i Użytkowej Instytutu Literatury Polskiej UW wraz z Zespołem Badań Obszarów Literatury Instytutu Badań Literackich PAN.

Więcej o piśmie na stronie: