PLOiU Konferencje

Konferencje

Pracownia Literatury Użytkowej i Okolicznościowej była inicjatorem i współorganizatorem wielu konferencji naukowych, pozwalających na owocną wymianę poglądów badaczom różnych dziedzin humanistyki, m. in.:
W soczewce. Wybrane aspekty wizualności w kulturze XIX wieku (Siedlce, 29-30 V 2014);
Jawne i ukryte w literaturze i kulturze (Warszawa, 17-19 V 2011);
Literatura i rytuały (Ciążeń, 7-9 VI 2010);
Umysły zniewolone. Literatura pod presją (Konstancin-Obory, 27-29 XI 2009);
Krzywe zwierciadło na gościńcu. Literacka satyra, karykatura, groteska (Kielce, 6-8 V 2008);
Cień złotych skrzydeł. Polskie opcje napoleońskie w literaturze (Pułtusk, X 2007);
Krwawy świt, mroczny dzień… Problemy Rzeczypospolitej początku XVII wieku w literaturze okolicznościowej (Sandomierz, 11-13 X 2006);
Słowa ponad granicami. Literackie świadectwa kontaktów kulturowych (Cieszyn, 12-14 X 2005);
Grzeczność nie jest nauką łatwą ani małą… Formy i normy stosowności w literaturze okolicznościowej i użytkowej (Konstancin-Obory, 20-22 X 2004);
Teatr wymowy. Formy i przemiany retoryki użytkowej (Supraśl, 28-30 2002);
Bellona, Klio, Kamena. Literatura wobec wojen (Warszawa, 18-21 IV 2001);
Julian Ursyn Niemcewicz – pisarz, historyk, świadek epoki (Warszawa, 14-15 X 1999);
Kazimierz Pułaski w literaturze i świadomości narodowej (z okazji 250-lecia urodzin) (konferencja polsko-amerykańska, Warka-Winiary, 9-10 X 1997);
Literatura konfederacji barskiej i jej konteksty (Konstancin-Obory, 28-30 XI 1995).
Przy organizacji konferencji i innych spotkań naukowych Pracownia współpracowała dotychczas z następującymi instytucjami:
• Zespołem Badań Obszarów Trzecich Literatury IBL PAN
• Instytutem Filologii Polskiej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku
• Instytutem Kultury i Komunikowania Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie
• Książnicą Cieszyńską
• Ośrodkiem Studiów Epoki Napoleońskiej przy Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
• Towarzystwem Literackim im. Adama Mickiewicza
• Uniwersytetem Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach
• Wydziałem Filologicznym Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
• Warszawską Wyższą Szkołą Humanistyczną im. Bolesława Prusa.