(Nie)opowiedziane

Pracownia Antropologicznych Problemów
Literatury,
Pracownia Literatury Modernizmu Europy
Środkowej i Wschodniej,
oraz Pracownia Literatury Użytkowej i
Okolicznościowej
Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
zapraszają na konferencję naukową
pod patronatem Centrum Badań Dyskursów
Postzależnościowych
„(Nie)opowiedziane.
Polskie doświadczenie upokorzenia i wstydu
od czasu rozbiorów do dzisiaj”
Warszawa 16-18.10.2018

DO POBRANIA
Pobierz program konferencji w pliku PDF