Nekrolog prof. dr hab. Zbigniewa Osińskiego

Z głębokim bólem i poczuciem wielkiej straty
odebraliśmy wiadomość o śmierci
Pana Profesora Zbigniewa Osińskiego
jednego z najwybitniejszych współczesnych teatrologów polskich
Jego książki na temat twórczości Jerzego Grotowskiego i tradycji
romantycznej w polskim teatrze są i pozostaną podstawowym
i trwałym elementem kanonu wykształcenia humanistycznego.
Dyrekcja i Pracownicy
Instytutu Literatury Polskiej
Uniwersytetu Warszawskiego