Marta Wojtkowska-Maksymik

Dr Marta Wojtkowska-Maksymik

adiunkt, Zakład Literatury i Kultury Epok Dawnych ILP UW

Kontakt:
martaw_m@obta.uw.edu.pl


Życiorys naukowy:

Marta Wojtkowska-Maksymik magisterium uzyskała w 2000 roku w Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego,a w 2005 roku — tytuł doktora w zakresie nauk humanistycznych na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego (2005).Od 2005 roku pracuje jako adiunkt w Instytucie Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2001–2005 była stypendystką Fundacji im. Lanckorońskich z Brzeziaoraz uzyskała stypendium rządu Republiki Włoskiej. W latach 2003–2005 brała udział w grancie „Petrarca w Polsce — w 700-lecie urodzin” jako członekZespołu redagującego i tłumaczącego Rerum vulgarium fragmenta Francesca Petrarki. W latach 2009–2011 uczestniczyła w grancie „Humanizm. Idee, nurty i paradygmaty humanistyczne w kulturze polskiej” orazeuropejskim programie ELLEU (E-learning per le Lingue e Letterature Europee, bando e-learning DCEA C/26/04). Obecnie jest członkiemredakcji czasopisma „Odrodzenie i Reformacja w Polsce”, stale współpracuje z Działem Sztuki Zamku Królewskiego w Warszawie.

W pracy naukowej zajmuje się polsko-włoskimi związkami kulturowymi w okresie rensansu, inspiracjami neoplatońskimi polskiej literatury XVI wieku,kwestią kobiecej godności w piśmienictwie polskim XVI stulecia, przekładami Ariosta, Tassa i Castiglionego na język polski w XVI-XVII wieku.Publikacje

Artykuły w czasopismach:

• Poetycki kształt erotyków Jana Smolika, „Młoda Polonistyka” 2001 R. V, s. 17-25.
• Po drugiej stronie Tybru, „Mówią Wieki”, 2003 nr 6, s. 20-26.
• W kajdanach wstydu i w sidłach śmierci. Filozoficzne źródła „Amintasa” Jana Andrzeja Morsztyna, „Barok” 2008, nr XV/2 (30), s. 29-43 (wyszło w 2009 r.).

• Castiglionego i Górnickiego pochwała muzyki (na podstawie pierwszych ksiąg „Il Cortigiano” i „Dworzanina polskiego”), „Roczniki Humanistyczne” 2008, t. LVI (wyszło w 2009), s. 109-128.

• Dalida Luigiego Grota w przekładzie Jana Smolika, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce” t. LIII, 2009, s. 263-272.

Artykuły w pracach zbiorowych:

• Co ma wspólnego doskonały dworzanin z doskonałym mówcą? Retoryczne źródła „nizaczmienia”, w: Łukasz Górnicki i jego włoskie inspiracje. Materiały z sesji zorganizowanej przez Komisję Dziejów Odrodzenia i Reformacji przy Komitecie Nauk Historycznych PAN (Warszawa, 28-29 listopada 2003), red. Piotr Salwa, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2005, s. 121-143.

• Triumf miłości. Petrarca, Bembo, Castiglione, Górnicki, w: Petrarca a jedność tradycji europejskiej – Petrarca e l’unità della cultura europea, red. Piotr Salwa, Monica Febbo, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2005, s. 405-421.

• Petrarca Francesco, [hasło w:] Encyklopedia szkolna WSiP. Literatura. Wiedza o kulturze, red. A. Z. Makowiecki, WSiP, Warszawa 2006 Literatura, WSiP, s. 630-631.

• O świadomości autora i tłumacza w świetle analizy porównawczej listów dedykacyjnych „Il Libro del Cortigiano” Baldassarra Castiglionego i „Dworzanina polskiego” Łukasza Górnickiego, w: Scripta manent. Świadomość twórcza pisarzy epok dawnych, red. Marta M. Kacprzak, Jacek Głażewski, wyd. Wydziału Polonistyki UW, Warszawa 2007 (Seminaria staropolskie, t. 2), s. 31-67.

• Jak się wydaje bestseller? Edycje „Dworzanina polskiego” Łukasza Górnickiego (Macieja Wirzbięty i Andrzeja Piotrkowczyka) na tle szesnasto- i siedemnastowiecznych europejskich wydań włoskiego pierwowzoru – „Il Libro del Cortigiano” Baldassarra Castiglionego, w: Bibliologia. Problemy badawcze nauk humanistycznych, red. Dariusz Kuźmina, Wydawnictwo SBP, Warszawa 2007 (wyszło w 2008), s. 131-141.

• Człowiek myślący wobec historii i kultury („Pamięć i tożsamość” Jana Pawła II i wybrane motywy z twórczości poetyckiej Zbigniewa Herberta), w: „Pamięć i tożsamość” na lekcjach polskiego. Interpretacje, materiały metodyczne, STENTOR, Warszawa 2008, s. 35-49.

• Miłość i kobieta w przestrzeni dworu w „Il Libro del Cortigiano” (1528) Baldassarra Castiglionego oraz „Dworzaninie polskim” (1566) Łukasza Górnickiego, w: Amor vincit omnia. Erotyzm w literaturze staropolskiej, red. R. Krzywy, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008, s. 85-100.

• Le ispirazionie neoplatoniche nel „Dworzanin polski” di Łukasz Górnicki, w: La tradizione italiana nella vita intellettuale ed artistica in Europa centrale e orientale, ideato da Piotr Salwa, testi a cura di Danilo Facca, Semper, Warszawa 2008, s. 43-57

• „A starzy niechaj nam dadzą pokój…” Konflikt starości z młodością w „Il Libro del Cortigiano” Baldassarra Castiglionego i w „Dworzaninie polskim” Łukasza Górnickiego, w: „Wszystko tu najdzie, co wy macie w głowie”. Świat prozy staropolskiej, red. E. Lasocińska, A. Czechowicz, wyd. IBL, Warszawa 2008 („Studia staropolskie. Series Nova”), s. 74-86.

• Filone i Sofia w sidłach zmysłowego pożądania (na podstawie „Dialoghi d’amore” Leona Hebrajczyka), w: W sidłach zmysłów, red. E. M. Wierzbowska, FRUG, Sopot 2009, s.33-39.

• [współautor Maciej Eder], Platońskie i neoplatońskie konteksty humanitas w literaturze polskiej XVI-XVIII wieku, w: Humanitas.
• Projekty antropologii humanistycznej, cz. II, red. nauk. Alina Nowicka-Jeżowa, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2010, ss. 93-159.

• Samotność Eremity i Lavinella wspólnota w miłości, w: Motywy samotności i wspólnoty w dawnych literaturach romańskich (Średniowiecze-Oświecenie), red. Dorota Szeliga i Ewa Dorota Żółkiewska, wyd. UW, Warszawa 2010, s. 108-113.

• Tłumacz, dzieło, czytelnik (na podstawie listu dedykacyjnego Macieja Wirzbięty do Krystyny ze Zborowa i przedmowy „Ku wszem cnym białymgłowam i ku każdemu czytelnikowi”, w: Epistolografia w dawnej Rzeczypospolitej, t. I: Stulecia XV-XVII, red. Piotr Borek, Marceli Olma, Collegium Columbinum, Kraków 2011, s. 255-262.

• Dwa światy, dwie Arkadie. Torquato Tasso, „Aminta” i Jan Andrzej Morsztyn „Amintas”, w: Staropolskie arkadie, red. Justyna Dąbkowska-Kujko, Joanna Krauze-Karpińska, IBL, Warszawa 2010, s. 75-83.

• Il ritratto del mecenate ideale nel Rinascimento polacco (sulla base delle lettere dedicatorie al re Sigismondo Augusto), w: Mecenati, artisti e pubblico nel Rinascimento. Atti del XXI Convegno Internazionale (Pienza — Chianciano Terme 20-23 luglio 2009), a cura di Luisa Secchi Tarugi, Franco Cesati Editore, Firenze 2011, s. 513–520.

• Baldassarre Castiglione o charakterze doskonałego dworzanina, w: Dawne literatury romańskie. Żywioły, temperamenty, charaktery, red. Maciej Abramowicz, Paweł Matyaszewski, Wydawnictwo KUL, Lublin 2011, s. 291-298.

• Jan Kochanowski jako czytelnik „Dialoghi d’amore” Leona Hebrajczyka (na podstawie „Wzoru pań mężnych”), w: Proza staropolska, red. Krystyna Płachcińska, Marcin Bauer, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011, s. 287-298.

• Głosy w dyskusji, w: Proza staropolska, red. Krystyna Płachcińska, Marcin Bauer, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011, s. 446-449, 456-461.

Krytyczna edycja przekładu:

Francesco Petrarca, Drobne wiersze włoskie(Rerum vulgarium fragmenta), wstęp Piotr Salwa, wybór przekładów Jarosław Mikołajewski, komentarz Marca Santagaty w adaptacji i opracowaniu zespołu (Jolanta Dygul, Marta Wojtkowska-Maksymik i in.) pod redakcją Piotra Salwy, słowo / obraz terytoria, Gdańsk 2005, ss. 895.

Książka autorska:

„Gentiluomo cortigiano” i „dworzanin polski”. Dyskusja o doskonałości człowieka w „Il Libro del Cortigiano” Baldassarra Castiglionego i w „Dworzaninie polskim” Łukasza Górnickiego, IBL, Warszawa 2007 (Studia staropolskie. Series nova, t. XIII (LXIX)), ss. 334.