literatura-kultura-biznes

Przyjmij do pracy literaturę!

Tymi słowami Uniwersytet Warszawski przekonuje, że nie tylko tworzenie literatury, ale i jej poznawanie ma wpływ na nasz rozwój zawodowy. Dlatego już od października otwiera nowe i unikatowe w skali kraju studia podyplomowe Literatura – kultura – biznes, u podstaw których leży przekonanie o silnym związku między znajomością kultury a kompetencjami niezbędnymi do efektywnego funkcjonowania w świecie biznesu. Zapisy już ruszyły i potrwają do końca września.
To, że czytanie i w ogóle kontaktowanie się ze sztuką pomaga rozwijać umiejętności niezbędne w biznesie, udowodniono wiele razy. Ćwiczą one m.in. syntetyczne myślenie, umiejętność analizy, empatię i kreatywność. Ważny dla naszej kariery jest jednak nie tylko sam akt np. lektury, ale też to, co czytamy. I tego, co i jak wybierać, przede wszystkim dowiedzą się słuchacze nowego kierunku.
Jego celem jest bowiem nauczenie wszystkich chętnych, jak poruszać się w świecie współczesnej kultury i jak korzystać z niej, by kreować swoją pozycję zawodową. W programie studiów znajdą się m.in. kursy poezji, prozy i sztuki współczesnej. Słuchacze poznają zasady funkcjonowania obecnego rynku kultury, dowiedzą się też, jak wykorzystywać wiedzę humanistyczną do kształtowania wizerunku swojego i swojej firmy. Ponadto zgłębią zasady etykiety językowej i warunki efektywnej komunikacji marketingowej. Opanują też podstawy retoryki. Wszystko po to, by mogli sprawnie dokonywać wyboru w aktualnym repertuarze artystycznym i wzmocnili swoje kompetencje zawodowe.
Studia skierowane są do wszystkich zainteresowanych. Opiekę nad nimi sprawować będzie Instytut Literatury Polskiej UW.