Literatura a malarstwo

Szanowni Państwo,
z wielką przyjemnością przesyłamy Państwu zaproszenie (Call for Papers) na interdyscyplinarną konferencję naukową Literatura a malarstwo organizowaną przez Instytut Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytut Neofilologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej
w Krakowie we współpracy z Zespołem Badawczym LitLinAl w Instytucie Filologii Angielskiej i Germańskiej Uniwersytetu w Santiago de Compostela oraz Sekcją Germanistyki na Wydziale Nauk Humanistycznych i Kulturoznawstwa Uniwersytetu w Wuppertalu w ramach międzyuczelnianego projektu badawczego Literatura – Konteksty. Konferencja odbędzie się w dniach 1–2 kwietnia 2017 roku w Warszawie.

Łączymy wyrazy szacunku,

dr hab. Joanna Godlewicz-Adamiec (UW)
dr Tomasz Szybisty (UP Kraków)
oraz dr hab. Paweł Piszczatowski (sekretarz konferencji)

DO POBRANIA
Zaproszenie na konferencję w pliku PDF