Rada Naukowa

CZŁONKOWIE RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU LITERATURY POLSKIEJ 2016-2020

Samodzielni nauczyciele akademiccy

1. prof. dr hab. Mieczysław Dąbrowski
2. prof. dr hab. Hanna Gosk
3. prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk
4. prof. dr hab. Ewa Paczoska
5. prof. dr hab. Danuta Ulicka
6. prof. dr hab. Ewa Ihnatowicz
7. prof. dr hab. Maria Olszewska
8. prof. dr hab. Wiesław Rzońca
9. prof. dr hab. Tomasz Wójcik
10. prof. dr hab. Andrzej Zieniewicz
11. dr hab. Andrzej Fabianowski, prof. UW
12. dr hab. Olaf Krysowski, prof. UW
13. dr hab. Roman Krzywy, prof. UW
14. dr hab. Michał Kuziak, prof. UW
15. dr hab. Grzegorz Leszczyński, prof. UW
16. dr hab. Jan Potkański, prof. UW
17. dr hab. Ewa Szczęsna, prof. UW
18. dr hab. Ewa Hoffmann-Piotrowska
19. dr hab. Urszula Kowalczuk
20. dr hab. Lena Magnone
21. dr hab. Alina Molisak
22. dr hab. Żaneta Nalewajk-Turecka
23. dr hab. Zofia Rejman-Pietrzykowska
24. dr hab. Witold Sadowski
25. dr hab. Marta Wojtkowska-Maksymik

Przedstawiciele INA

26. dr Tomasz Jędrzejewski
27. dr Piotr Kubiński
28. dr Dawid Osiński
29. dr Karol Samsel
30. dr Anna Tenczyńska
31. dr Krystyna Wierzbicka-Trwoga

Eksperci

32. prof. dr hab. Grażyna Borkowska
33. prof. dr hab. Teresa Dobrzyńska
34. prof. dr hab. Eugeniusz Czaplejewicz
35. Prof. dr hab. Joanna Goszczyńska
36. dr hab. Marek Łaziński, prof. UW
37. prof. dr hab. Wojciech Dudzik
38. prof. dr hab. Zofia Mitosek
39. prof. dr hab. Elżbieta Sękowska

Przedstawiciele PNNA

40. mgr Magdalena Kłosińska
41. dr Anna Wietecha

Przedstawiciele Samorządu Studenckiego

42. Joanna Donefner
43. Adrianna Karbowiak
44. Magdalena Krawczyk
45. Kinga Możdżyńska
46. Zuzanna Wasiak

Przedstawiciele Samorządu Doktoranckiego

47. mgr Zbigniew Jazinicki
48. mgr Helena Markowska
49. mgr Łukasz Żurek