Rada Naukowa

CZŁONKOWIE RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU LITERATURY POLSKIEJ 2016-2020

Samodzielni nauczyciele akademiccy

1. prof. dr hab. Dąbrowski Mieczysław
2. prof. dr hab. Gosk Hanna
3. prof. dr hab. Kowalczyk Andrzej
4. prof. dr hab. Paczoska Ewa
5. prof. dr hab. Danuta Ulicka
6. prof. dr hab. Ihnatowicz Ewa
7. prof. dr hab. Olszewska Maria
8. prof. dr hab. Wiesław Rzońca
9. prof. dr hab. Andrzej Zieniewicz
10. dr hab. Fabianowski Andrzej, prof. UW
11. dr hab. Krysowski Olaf, prof. UW
12. dr hab. Krzywy Roman, prof. UW
13. dr hab. Michał Kuziak, prof. UW
14. dr hab. Leszczyński Grzegorz, prof. UW
15. dr hab. Potkański Jan, prof. UW
16. dr hab. Szczęsna Ewa, prof. UW
17. dr hab. Wójcik Tomasz, prof. UW
18. dr hab. Hoffmann-Piotrowska Ewa
19. dr hab. Urszula Kowalczuk
20. dr hab. Nalewajk-Turecka Żaneta
21. dr hab. Rejman-Pietrzykowska Zofia
22. dr hab. Sadowski Witold

Przedstawiciele INA

23. dr Tomasz Jędrzejewski
24. dr Piotr Kubiński
25. dr Lena Magnone
26. dr Dawid Osiński
27. dr Karol Samsel
28. dr Anna Tenczyńska
29. dr Krystyna Wierzbicka-Trwoga
30. dr Marta Wojtkowska-Maksymik

Eksperci

31. prof. dr hab. Grażyna Borkowska
32. prof. dr hab. Teresa Dobrzyńska
33. prof. dr hab. Eugeniusz Czaplejewicz
34. Prof. dr hab. Joanna Goszczyńska
35. dr hab. Marek Łaziński, prof. UW
36. prof. dr hab. Wojciech Dudzik
37. prof. dr hab. Zofia Mitosek
38. prof. dr hab. Elżbieta Sękowska

Przedstawiciele PNNA

39. mgr Magdalena Kłosińska
40. dr Anna Wietecha

Przedstawiciele Samorządu Studenckiego

41. Joanna Donefner
42. Adrianna Karbowiak
43. Magdalena Krawczyk
44. Kinga Możdżyńska
45. Zuzanna Wasiak

Przedstawiciele Samorządu Doktoranckiego

46. wakat
47. wakat
48. wakat