Ikony wyobraźni: śmierć w wodzie i inne motywy akwatyczne

Szanowni Państwo,
zapraszamy do udziału w Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji naukowej pt. „Ikony wyobraźni: śmierć w wodzie i inne motywy akwatyczne w artystycznych tekstach kultury”, organizowanej przez Zakład Poetyki Intersemiotycznej i Komparatystyki Mediów Instytutu Filologii Klasycznej i Kulturoznawstwa UKSW, która odbędzie się w dniu 10 grudnia 2016 r. w Warszawie.
Szczegółowe informacje nt. konferencji przesyłamy w załączeniu.

dr hab. Brygida Pawłowska-Jądrzyk

Kierownik Zakładu Poetyki Intersemiotycznej i Komparatystyki Mediów
Instytutu Filologii Klasycznej i Kulturoznawstwa UKSW

mgr Monika Jazownik
sekretarz konferencji

DO POBRANIA
Zaproszenie na konferencję