II Badanie ankietowe PEJK UW

W dniu 15 października 2018 r. rozpoczęła się II edycja Ogólnouniwersyteckiego Badania Nauczycieli Akademickich i Lektorów, realizowana przez Pracownię Ewaluacji Jakości Kształcenia.
Gorąco zapraszamy do uczestnictwa w badaniu.
Więcej informacji o badaniu na stronie PEJK.