Formularze

Formularze dla pracownikówPRELIMINARZ KOSZTÓW
Preliminarz należy złożyć w sekcji finansowej w 3 egzemplarzach
przynajmniej na 2 tygodnie przed konferencją.

Pobierz preliminarz w pliku DOC


PRZEDPŁATA
Do formularza należy dołączyć zaproszenie na konferencję, bądź program konferencji poświadczający uczestnictwo.

Pobierz formularz przedpłaty w pliku DOC


WNIOSEK WYJAZDOWY
Wniosek wyjazdowy podpisuje pełnomocnik kwestora – pani Katarzyna Janikowska i dziekan (w tej kolejności). Kopie wniosku należy dostarczyć do sekretariatu ILP, oryginał do kwestury.

Pobierz wniosek wyjazdowy w pliku DOC


ZLECENIE ZAKUPU BILETU
wypełniony druk należy podpisać, określić źródło finansowania, przekazać do podpisania Dyrektorowi/Kierownikowi jednostki, a następnie pani Katarzynie Janikowskiej.
Formularz podpisany przez wymienione osoby należy przesłać faksem do biura Supertour;

Pobierz zlecenie zakupu biletu w pliku DOC


PODANIE O URLOP ZAGRANICZNY
Pracownik wyjeżdżający za granicę musi wcześniej przekazać Dziekanowi do podpisania uzupełniony formularz podania o urlop. Do tego formularza należy dołączyć informację o zajęciach, które nauczyciel akademicki powinien w tym czasie prowadzić (czy zajęcia będą odrabiane, czy też będzie zorganizowane zastępstwo itp.). Taka informacja powinna zostać przedstawiona Dyrektorowi jednostki do zaakceptowania.

Pobierz formularz podania o urlop zagraniczny w pliku DOCX


FORMULARZ WNIOSKU WYJAZDOWEGO DLA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH
Wniosek należy uzupełnić, uzyskać pieczątkę instytutu, uzyskać podpis Dziekana, a następnie zanieść go do Biura Współpracy z Zagranicą.

Pobierz wniosek wyjazdowy w pliku DOC

b>FORMULARZ ZLECENIA ZAKUPU SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO
Pobierz formularz zlecenia zakupu sprzętu komputerowego w pliku xls

Biuro współpracy z Zagranicą uprzejmie prosi o stosowanie poniższych zasad przy rezerwacji i realizacji zakupów dokonywanych za pośrednictwem WhyNotTRAVEL:
Najdogodniejszą formą rezerwacji biletu jest wysłanie e-maila na adres:
uw@whynottravel.pl
Dla osób, które preferują kontakt telefoniczny pracownicy biura WhyNotTRAVEL są dostępni pod numerami telefonów podanymi w liście kontaktowej.
Po otrzymaniu przez pracownika/studenta UW informacji dot. ostatecznej wersji rezerwacji i jej sprawdzeniu, należy przesłać zlecenie na zakup biletu najpóźniej w ostatnim dniu ważności rezerwacji.
Zakup biletów na loty tanimi liniami lotniczymi realizowany jest bez rezerwacji, po przesłaniu przez pracownika/studenta UW zlecenia zakupu biletu na przelot tanią liną lotniczą.
Zlecenia zakupu biletu należy wysyłać drogą elektroniczną (skan zlecenia).
Po otrzymaniu biletu należy sprawdzić zgodność danych (imię i nazwisko pasażera, trasa, rozkład lotów, bagaż)
W przypadku zamawiania biletu dla cudzoziemca należy wyraźnie zaznaczyć, co jest imieniem (imionami), co nazwiskiem.
Osoby, które nie otrzymają biletu w wersji elektronicznej w dniu wysłania zlecenia, proszone są o bezzwłoczne skontaktowanie się z biurem WhyNotTRAVEL.
Osoby, które same opłacają podróż i otrzymują fakturę na nazwisko (nie na UW), proszone są o przesłanie potwierdzenia opłaty kosztów podróży przelewem w godzinach pracy biura w dni robocze od 9:00 do 17:00.Jednocześnie Biuro Współpracy z Zagranicą przypomina, że zgodnie z Umową zawartą z Firmą WhyNotTRAVEL (§6 pkt 3) pracownik/student UW ma prawo do zakupu biletów lotniczych oferowanych przez inne biuro lub przewoźnika jedynie w przypadku stwierdzenia większej niż 3% różnicy w cenie proponowanej przez WhyNotTRAVEL.
UWAGA! Porównując ceny biletów należy uwzględniać standard podróży. Nie należy zatem porównywać ceny biletów oferowanej przez przewoźnika regularnego z ceną biletów oferowaną przez przewoźnika niskokosztowego.

link do strony BWZ UW:
http://bwz.uw.edu.pl/podroze-sluzbowe