Formularze

Formularze dla pracowników i doktorantówPRELIMINARZ KOSZTÓW
Preliminarz należy złożyć w sekcji finansowej w 3 egzemplarzach
przynajmniej na 2 tygodnie przed konferencją.

Pobierz preliminarz w pliku DOC


PRZEDPŁATA
Do formularza należy dołączyć zaproszenie na konferencję, bądź program konferencji poświadczający uczestnictwo.
Pobierz formularz przedpłaty w pliku DOC


WNIOSEK WYJAZDOWY
Wniosek wyjazdowy podpisuje pełnomocnik kwestora – pani Katarzyna Janikowska i dziekan (w tej kolejności). Kopie wniosku należy dostarczyć do sekretariatu ILP, oryginał do kwestury.

Pobierz wniosek wyjazdowy w pliku DOC


ZLECENIE ZAKUPU BILETU
wypełniony druk należy podpisać, określić źródło finansowania, przekazać do podpisania Dyrektorowi/Kierownikowi jednostki, a następnie pani Katarzynie Janikowskiej.
Formularz podpisany przez wymienione osoby należy przesłać faksem do biura Supertour;

Pobierz zlecenie zakupu biletu w pliku DOC

PROCEDURA WYJAZDÓW ZAGRANICZNYCH
Pobierz informacje o procedurze wyjazdów zagranicznych w pliku DOCX

PODANIE O URLOP ZAGRANICZNY
Pracownik wyjeżdżający za granicę musi wcześniej przekazać Dziekanowi do podpisania uzupełniony formularz podania o urlop. Do tego formularza należy dołączyć informację o zajęciach, które nauczyciel akademicki powinien w tym czasie prowadzić (czy zajęcia będą odrabiane, czy też będzie zorganizowane zastępstwo itp.). Taka informacja powinna zostać przedstawiona Dyrektorowi jednostki do zaakceptowania.

Pobierz formularz podania o urlop zagraniczny w pliku DOCX


FORMULARZ WNIOSKU WYJAZDOWEGO DLA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH
Wniosek należy uzupełnić, uzyskać pieczątkę instytutu, uzyskać podpis Dziekana, a następnie zanieść go do Biura Współpracy z Zagranicą.

Pobierz wniosek wyjazdowy w pliku DOC

Formularz wniosku o urlop płatny
Pobierz formularz wniosku o urlop płatny w pliku PDF

FORMULARZ ZLECENIA ZAKUPU SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO
Pobierz formularz zlecenia zakupu sprzętu komputerowego w pliku xls

DRUK INTRASTAT WYKORZYSTYWANY PRZY ZAKUPIE KSIĄŻEK Z ZAGRANICY
Pobierz druk INTRASTAT w pliku DOC


SPRAWOZDANIE DOKTORANTA
Pobierz sprawozdanie doktoranta w pliku DOC


INSTRUKCJA DSM 2017 WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI
Pobierz instrukcję DSM 2017 w pliku PDF
ZAŁĄCZNIKI
1. Pobierz druk przedpłaty konferencyjnej w pliku DOC
2. Pobierz załącznik do faktury – numer konta – w pliku DOCX
3. Pobierz sprawozdanie finansowe DSM z realizacji tematu badawczego (cz. 1) w pliku DOCX
4. Pobierz sprawozdanie finansowe DSM (cz. 2) końcowe w pliku DOCX

FORMULARZ ZDEPONOWANIA PUBLIKACJI W REPOZYTORIUM UW
Wypełniony i podpisany formularz należy przesłać na adres
hc.polon@uw.edu.pl
razem z cyfrową wersją publikacji.
Pobierz formularz w pliku doc