Zakład Literatury i Kultury Epok Dawnych

Informacje ogólne

Zakład został powołany ustawą Senatu UW w styczniu 2002 r. w miejsce działających równolegle: kierowanego przez prof. dra hab. Janusza Pelca Zakładu Literatury Staropolskiej Oświecenia oraz kierowanego przez prof. dr hab. Alinę Nowicką-Jeżową Zakładu Literatury i Kultury Epok Dawnych.

Pracownicy zakładu prowadzą zajęcia z historii literatury czterech epok: średniowiecza, renesansu, baroku i oświecenia, z tradycji antycznej i biblijnej w literaturze i kulturze polskiej, wstępu do nauki o literaturze, a także konwersatoria i seminaria tematyczne.

Kierownik

prof. dr hab. Roman Krzywy

Pracownicy

dr hab. Jacek Głażewski
dr Monika Kowalczyk
dr Jacek Kowzan
dr Radosław Rusnak
dr Krystyna Wierzbicka-Trwoga
dr hab. Marta Wojtkowska-Maksymik

Doktoranci

mgr Joanna Donefner
mgr Barbara Dzierżanowska
mgr Wojciech Kordyzon
mgr Sebastian Musiał
mgr Sabina Raczyńska
mgr Aldona Sieradzka
mgr Marcin Stachurski

Współpracownicy

dr hab. Małgorzata Ciszewska

dr hab. Zofia Rejman, prof. UW

Numery gabinetów zakładowych

22, 43