Zakład Literatury i Kultury Epok Dawnych

Informacje ogólne

Zakład został powołany ustawą Senatu UW w styczniu 2002 r. w miejsce działających równolegle: kierowanego przez prof. dra hab. Janusza Pelca Zakładu Literatury Staropolskiej Oświecenia oraz kierowanego przez prof. dr hab. Alinę Nowicką-Jeżową Zakładu Literatury i Kultury Epok Dawnych.

Pracownicy zakładu prowadzą zajęcia z historii literatury czterech epok: średniowiecza, renesansu, baroku i oświecenia, z tradycji antycznej i biblijnej w literaturze i kulturze polskiej, wstępu do nauki o literaturze, a także konwersatoria i seminaria tematyczne.

Kierownik

prof. dr hab. Roman Krzywy

Pracownicy

dr Igor Barkowski
dr hab. Jacek Głażewski
dr Monika Kowalczyk (urlop macierzyński)
dr Paweł Kuligowski
dr Radosław Rusnak
dr Krystyna Wierzbicka-Trwoga
dr hab. Marta Wojtkowska-Maksymik

Doktoranci

mgr Joanna Donefner
mgr Barbara Dzierżanowska
mgr Wojciech Kordyzon (sekretarz zakładu)
mgr Sebastian Musiał
mgr Sabina Raczyńska
mgr Aldona Sieradzka-Krupa
mgr Lidia Sokół
mgr Marcin Stachurski

Współpracownicy

dr hab. Małgorzata Ciszewska, prof. IBL PAN
dr hab. Zofia Rejman, prof. UW
dr Katarzyna Zimek

Numery gabinetów zakładowych

22, 43