Zakład Poetyki, Teorii Literatury i Metodologii Badań Literackich

Kierownik

prof. dr hab. Danuta Ulicka

Pracownicy

dr hab. Przemysław Pietrzak

dr hab. Witold Sadowski

dr Artur Hellich

dr Joanna Jeziorska-Haładyj

dr Eliza Kącka

dr Adela Kobelska

dr Magda Nabiałek

dr Łukasz Wróbel

Dotkoranci

mgr Przemysław Batorski

mgr Jadwiga Biernacka

mgr Aleksandra Ciechomska

mgr Katarzyna Jaworska

mgr Agnieszka Łaszczuk

mgr Helena Markowska

mgr Łukasz Żurek

Adres

Uniwersytet Warszawski
Instytut Literatury Polskiej
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa