Pracownia Literatury Modernizmu Europy Środkowej i Wschodniej

Kierownik:

prof. dr hab. Ewa Paczoska
ewapaczoska@interia.pl

Skład osobowy:

doc. dr hab. Edward Boniecki (Instytut Badań Literackich PAN)

prof. dr hab. Mieczysław Dąbrowski
mieczyslaw.dabrowski@uw.edu.pl

prof. dr hab. Ewa Ihnatowicz
ewa.ihnatowicz@uw.edu.pl

Dr Piotr Karwowski

dr hab. Urszula Kowalczuk
u.kowalczuk@uw.edu.pl

dr Łukasz Książyk
lukasz.ksiazyk@uw.edu.pl

dr Lena Magnone
lena.magnone@uw.edu.pl

dr Konrad Niciński

dr Dawid Osiński
d.osinski@uw.edu.pl

Dr Izabela Poniatowska

dr Katarzyna Sadkowska (Instytut Badań Interdyscyplinarnych UW)

dr Inesa Szulska

dr Iwona Rusek

dr Damian Makuch

Doktoranci:

Mgr Aleksandra Kiełczykowska

Pracownia ukonstytuowała się pod koniec r. 2009. Celem jej działań jest integracja badań związanych z doświadczeniem Europy Środkowo-Wschodniej w kulturze modernizmu sensu largo. Badania te w ostatnich latach były prowadzone przez Zakład Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski (dziś: Zakład Literatury i Kultury Drugiej Połowy XIX Wieku) i zaowocowały m.in. książkami:

– Modernistyczny Lwów – teksty życia, teksty sztuki (2009, red. E. Paczoska i D. Osiński)
– Europejczyk w podróży (2010, red. E. Ihnatowicz i S. Ciara).

Przedmiot zainteresowania Pracowni to, przede wszystkim, zapis doświadczenia Europy Środkowo-Wschodniej w literaturze – od pokolenia tzw. pozytywistów do okresu dwudziestolecia międzywojennego, z perspektywą na ponowoczesne „dalsze ciągi” wcześniejszych zjawisk. Europa Środkowo-Wschodnia interesuje nas i jako region geografii kulturowej, i jako tożsamościowy fantazmat tworzony przez intelektualistów różnych generacji i różnych obszarów językowych. Rozpoznawanie tej „wspólnoty wyobrażonej” zamierzamy realizować w książkach zbiorowych, przygotowywanych i wydawanych przez Pracownię, a także w serii edytorskiej, w której znaleźć się mają zapomniane (a ważne) teksty z interesującego nas obszaru zjawisk. Rozpoczęliśmy cykliczne spotkania dyskusyjne, na które chcemy zapraszać badaczy literatury XIX i XX wieku: kulturoznawców, slawistów, historyków.

Plany na lata 2010-2011:

– przygotowanie tomu artykułów W poszukiwaniu bohatera Europy Środkowo-Wschodniej: wariant modernistyczny (red. E. Paczoska i D. Sosnowska)
– prace nad antologią W Europie czyli gdzie? zawierającą zapomniane teksty polskich i obcych autorów związane z krystalizacją europejskiej tożsamości w latach 1880-1918 (to oczywiście daty umowne), gdy zagęszczają się zjawiska związane z decentralizacją kultury europejskiej i autonomizowaniem się środowisk dotychczas uważanych za „prowincjonalne”. Chodzi tu przede wszystkim o wydobycie kategorii „europejskości” wyprowadzonej z perspektywy wewnętrznej, od strony doświadczenia regionalnego.

Dalsze plany:

– przygotowanie tomu artykułów poświęconego środkowoeuropejskiej codzienności widzianej z perspektywy Warszawy lat 1880-1939 (red. E. Ihnatowicz)
– organizacja konferencji Języki modernizmu, której celem ma być rekonstrukcja różnych języków, którymi mówi nowoczesność w Europie Środkowo-Wschodniej – chodzi tu zarówno o języki narodowe, jak i o różne obiegi literatury, które tworzą wspólnotę kulturową.
– w planach odleglejszych – antologia środkowoeuropejskiego eseju, z solidnym opracowaniem zaproponowanych do niej tekstów.

W serii ilustrującej tematykę zainteresowań członków Pracowni ukazały się dotychczas:

W roku 2012:
– U. Górska, W poszukiwaniu tożsamości Europy Środkowej. Przypadek bohatera galicyjskiego.
W roku 2013:
– E. Lesisz, Huculszczyzna – w kręgu mitów polskich na przełomie XIX i XX wieku.
– M. Vražić, Stanisław Witkiewicz i Witkacy. Dwa paradygmaty sztuki. Dwie koncepcje kultury.
– „Piosenki prawdziwe” w kulturze PRL-u, red. E. Paczoska, D. M. Osiński.
W roku 2014:
– I. Poniatowska, Modernizm bez granic. Wielkie tematy nowoczesne w polskich powieściach popularnych drugiej połowy XIX wieku.
W planach na rok 2015 znajduje się opublikowanie antologii krytyki lwowskiej.

Publikacja trzech tomów z serii “Problemy literatury i kultury modernizmu w Europie Środkowo-Wschodniej 1867-1918”
“Problemy literatury i kultury modernizmu w Europie Środkowej 1867-1918”

Skip to content
escort bayan gorukle escort
escort bayan gorukle escort bayan
escort bayan escort bayan escort bayan escort bayan escort bayan alanya escort antalya escort eskişehir escort mersin escort alanya escort bodrum escort havalimanı transfer
canlı bahis yap kaçak iddaa oyna illegal iddaa oyna illegal bahis siteleri illegal bahis oyna bahis siteleri