Pracownia Badań Kontekstowych i Literaturoznawczych Studiów Translatologicznych

Informacje ogólne

Celem badań prowadzonych w ramach pracowni jest współdziałanie na rzecz integracji środowiska naukowego wokół obranych obszarów badawczych, a przede wszystkim:

‒  studia empiryczne nad przekładem literackim jako narzędziem międzynarodowej, transkontynentalnej i transkulturowej transmisji stylów, form, tematów i idei;

‒ refleksja teoretyczna i metodologiczna na temat wartości poznawczej historycznie zorientowanych studiów przekładoznawczych i kontekstowych;

‒ ukazywanie literatury polskiej jako otwierającej się w historycznie zorientowanym procesie kontaktów międzynarodowych / interkulturowych nie tylko na jednokierunkowy, lecz także dwu- lub wielkokierunkowy dialog z innymi literaturami oraz formami myślenia i ekspresji językowej;

‒ konfrontacja badawcza myśli przekładoznawczej tłumaczy zarówno z ich praktyką translatorską, jak i wcześniejszymi i najnowszymi osiągnięciami translatologii oraz krytyka przekładu;

‒ badania nad przekładami tekstów naukowych połączone z praktyką translatorską w tym zakresie;

‒ synchroniczne oraz diachroniczne badanie relacji kontekstowych (filiacji, homologii i analogii) poprzedzone ich identyfikacją w utworach literackich;

‒ studia kontekstowe skupione na nadorganizowanych literacko gatunkach, w które wciela się refleksja o charakterze poznawczym;

‒ kontekstowe badania międzyepokowe oraz międzykulturowe;

‒ studia nad wielojęzycznymi praktykami literackimi o charakterze kontynuacyjnym prowadzone z uwzględnieniem kontekstu historycznego.

Kierownik

dr hab. Żaneta Nalewajk-Turecka

Członkowie

Działania naukowe w ramach pracowni prowadzą, po pierwsze, osoby zajmujące się zagadnieniami przekładoznawczymi związanymi zarówno z tłumaczeniem literatury polskiej na języki obce, jak i przekładami literatur innych kręgów językowych na język polski, po drugie badacze zainteresowani historycznie zorientowanymi literaturoznawczymi studiami kontekstowymi (m.in. nad związkami literatury i filozofii):

– prof. dr hab. Irina Adelgejm (RAN, Rosja)

– prof. dr hab. Olga Kubińska (IAiA UG)

– prof. Jonathan Lavery (prof. Wilfrid Laurier University, Kanada)

– prof. dr hab. Piotr Mitzner (UKSW)

– dr hab. Olaf Krysowski, prof. UW

– dr hab. Marta Kaźmierczak (ILS UW)

– dr hab. Żaneta Nalewajk-Turecka (ILP UW)

– dr hab. Dawid Maria Osiński (ILP UW)

– dr Marta Falkowska (IJP UW)

– dr Marcin Leszczyński (ILP UW)

– PhD Jakub Marek (Uniwersytet Karola w Pradze, Czechy)

– dr Ewangelina Skalińska (UKSW)

– mgr Marcin Czardybon (ILP UW)

– MA Valérie Roberge (Université Lavala, Quebec, Kanada)

– MA Thomas Starky (ILP UW)

– mgr Magdalena Ukrainets (ILP UW)

Adres

Uniwersytet Warszawski
Instytut Literatury Polskiej
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
POLAND

Skip to content
escort bayan gorukle escort
escort bayan gorukle escort bayan
escort bayan escort bayan escort bayan escort bayan escort bayan alanya escort antalya escort eskişehir escort mersin escort alanya escort bodrum escort havalimanı transfer
canlı bahis yap kaçak iddaa oyna illegal iddaa oyna illegal bahis siteleri illegal bahis oyna bahis siteleri