prof. dr hab.

Andrzej Zieniewicz

profesor

a.zieniewicz@uw.edu.pl

DYŻURY

czwartek, 12:00-13:00
Google Meet oraz komunikacja mailowa

Zainteresowania naukowe

– historia i historiozofia w literaturze XX wieku
– problemy literatury jako świadectwa
– studia nad formami z pogranicza fikcji i autobiografii

Książki

Książki autorskie

A. Zieniewicz, Idące Wilno. Szkice o Żagarach, Warszawa 1987.

A. Zieniewicz, Małe iluminacje. Formy prozatorskie w twórczości Mirona Białoszewskiego, Warszawa 1989.

A. Zieniewicz, Polak mały w Azji mniejszej, Warszawa 1992.

A. Zieniewicz, Jak Polak z Polakiem. Autoprezentacje. Dyskursy. Analizy, Ciechanów 1998.

A. Zieniewicz, Obecność autora. Style rzeczywistości w sylwie współczesnej, Warszawa 2001.

A. Zieniewicz, Pakty i fikcje.Autobiografizm po końcu wielkich narracji, Warszawa 2011.

Książki pod redakcją

Autobiografizm – przemiany, formy, znaczenia, red. H. Gosk, A. Zieniewicz, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2001.

Historia niechciana. Historie obecne: szkice o literaturze polskiej XX wieku, red. H. Gosk, A. Zieniewicz, 2003.

Podmiot i tekst w literaturze XX wieku. Warsztaty interpretacyjne, red. H. Gosk, A. Zieniewicz, przy współpracy K. Krowirandy, Ż. Nalewajk, Warszawa 2006.

Teraźniejszość i pamięć przeszłości. Rozumienie historii w literaturze polskiej XX i XXI wieku, red. H. Gosk, A. Zieniewicz, Warszawa 2006.

Narracje po końcu (wielkich) narracji. Kolekcje, obiekty, symulakra, red. H. Gosk, A. Zieniewicz, Warszawa 2007.

Dwudziestolecie 1918-1939. Odkrycia. Fascynacje. Zaprzeczenia, red. A.S. Kowalczyk, T. Wójcik, A. Zieniewicz, Warszawa 2010.

Fantazmaty i fetysze w literaturze polskiej XX (i XXI) wieku, red. Jagoda Wierzejska, Tomasz Wójcik, Andrzej Zieniewicz, Warszawa 2011.

Wybrane artykuły

A. Zieniewicz, Czułość i wrogość przemian (migracje, reforma rolna i socrealizm w perspektywie “prześnionej rewolucji”), “Teksty Drugie” 2017, nr 6, s. 221-237.

A. Zieniewicz, Zwrot ku pamięci narodowej. Fetyszyzowanie zła Okrągłego Stołu, w: Krajobraz po transformacji, red.. B. Zieliński, Poznań 2018, s. 115-132.

A. Zieniewicz, “Słowa płonące” czy “nieosobisty tryb wypowiedzi”? O czym jest Okno Zdzisława Stroińskiego, w: Poeci-studenci podziemnego Uniwersytetu Warszawskiego wobec romantyzmu, red. K. Hryniewicz, K. Samsel, Warszawa 2018, s. 26-44.

Zakład

Zakład Literatury XX i XXI w.

Funkcje

Kierownik Zakładu Literatury XX i XXI w.

W latach 2008-2016 Dyrektor Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej “Polonicum”