prof. dr hab.

Wiesław Rzońca

profesor

w.rzonca@uw.edu.pl

DYŻURY

środy, 13.00-13.30, Google Meet

zaoczne, soboty, 14.00-14.30, Google Meet

Zainteresowania naukowe

– twórczość Cypriana Norwida

– literatura romantyzmu, literatura modernizmu

– kobieta w literaturze romantyzmu

Książki

Książki autorskie

W. Rzońca, Norwid — poeta pisma, Warszawa 1995.

W. Rzońca, Witkacy — Norwid. Projekt komparatystyki dekonstrukcjonistycznej, Warszawa 1998.

W. Rzońca, Norwid a romantyzm polski, Warszawa 2005.

W. Rzońca, Premodernizm Norwida — na tle symbolizmu literackiego drugiej połowy XIX wieku, Warszawa 2014.

Książki pod redakcją

Symbol w dziele Cypriana Norwida, red. W. Rzońca, Warszawa 2010.

Uniwersalność komizmu. Aleksander Fredro w dwieście dwudziestą rocznicę urodzin, red. W. Rzońca, K. Samsel, Warszawa 2015.

Wybrane artykuły

W. Rzońca, Nietzsche u Heideggera — w ujęciu Jacques’a Derridy, “Ogród” 1992, z. 1, s. 145-156;

W. Rzońca, Romantyczne korzenie dekonstrukcjonizmu, “Rocznik Towarzystwa Literackiego”, Warszawa 1996, s. 19-28;

W. Rzońca, Sprawa nowoczesności Norwida, “Slavia” Praha, 1997, s. 159-164;

W. Rzońca, Mickiewicz und fruhe romantische Dichtung, w: Von Polen, Poesie und Politik, red. M. Fischer, R. D. Kluge, Teubingen 1999, s. 69-80;

W. Rzońca, Kaszubska ojczyzna Guntera Grassa, “Przegląd Humanistyczny” 2000, z. 5, s. 117-128;

W. Rzońca, Motywy faustyczne w “Sonacie Belzebuba” Witkacego, w: Postacie i motywy faustyczne w literaturze polskiej, red. H. Krukowska, Białystok 2001, s. 219-230;

W. Rzońca, “Hymny” Jana Kasprowicza a ekspresjonizm niemiecki, w: Polonistyczne spotkania. Tybinga, red. D. Knysz-Tomaszewska, J. Zacharska, Warszawa 2002, s. 93-100;

W. Rzońca, Tomasz Mann i “dzieciątko”, “Twórczość” 2002, z. 11-12, s. 222-225;

W. Rzońca, Dialektyka nieba, Szymborska — Norwid, “Przegląd Humanistyczny” 2002, z. 6, s. 67-79;

W. Rzońca, Romantyczny wizerunek “głupiego Słowianina”, “Slavia” Praha 2003, z. 4, s. 381-390;

W. Rzońca, Norwid — największy poeta polski drugiej połowy XIX wieku, “Przegląd Humanistyczny” 2007, z. 6, s. 35-44;

W. Rzońca, Polska recepcja dzieła Guntera Grassa w latach 90. XX wieku, w: Literatura niemiecka w Polsce, red. E. Czaplejewicz, Warszawa 2008, s. 277-287;

W. Rzońca, Artyści milczenia. Powinności poety-symbolisty. Rimbaud — Norwid, w: Norwid — artysta, red. Z. Dambek. K. Trybuś, Poznań 2008, s. 73-84;

W. Rzońca, Romantyzm polski w kontekście romantyzmów europejskich. Inspiracje metodologiczne przełomu wieków XX i XXI, w: Od teorie jazyka k praxi komunikace, red. M. Zelenka, Budejowice 2010, s. 43-48;

W. Rzońca, Norwida mit Italii, “Prace Filologiczne” LVII, Warszawa 2009, s. 192-208;

W. Rzońca, Romantyzm a narodziny nowoczesnej świadomości. Próba krytycznego komentarza, w: Romantyczne repetycje i powroty, red. A. Czajkowska, A. Żywiołek, Częstochowa 2011, s. 33-44;

W. Rzońca, Między romantyzmem a modernizmem. Norwid jako poeta II połowy XIX wieku w perspektywie nauczania szkolnego, “Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego”, Ostrołęka 2012, s. 87-99;

W. Rzońca, Świat jako przedstawienie: Gustaw Mahler i Cyprian Norwid, “Literacje” 2011, z. 22-23, s. 83-91;

W. Rzońca, Die Romantik als Zeitraum der intensivsten Rezeption deutscher Literatur in Polen, “Literacje” 2012, z. 24-25, s. 143-150;

W. Rzońca, Der “polnische” Gűnter Grass — das Phänomen der Rezeption seiner werke, w: Ost-westlicher dialog, red. M. Kluh, R. Marti, Saabrucken 2015, s. 113-125.

Zakład

Zakład Literatury Romantyzmu