dr hab.

Radosław Rusnak

adiunkt

DYŻURY

czwartki, godz. 15.00-16.00, gab. 22

Zainteresowania naukowe

dramat polskiego i europejskiego renesansu, literatura starożytna, dawna poezja francuska i włoska, twórczość Jana Kochanowskiego, edytorstwo naukowe

Książki

Książki autorskie

„Elegii ksiąg czworo” Jana Kochanowskiego – w poszukiwaniu formuły zbioru, Warszawa 2019.

Seneca noster, cz. 1: Studium o dawnych przekładach tragedii Seneki Młodszego, Warszawa 2009.

Książki pod redakcją

Dobrym towarzyszom gwoli. Studia o „Foriceniach” i „Fraszkach” Jana Kochanowskiego, red. naukowa R. Krzywy, R. Rusnak, Warszawa 2014.

Redakcja serii

Dawna literatura włoska. Studia i źródła, red. naukowa serii: J. Dygul, R. Rusnak, M. Wojtkowska-Maksymik, Warszawa 2016-2018.

Edycje

J. Krajewski, Chimera albo historyja o jej zwalczeniu (1604), oprac. J. Kroczak i R. Rusnak, w: „Umysł stateczny i w cnotach gruntowny”. Prace edytorskie dedykowane pamięci Profesora Adama Karpińskiego, red. naukowa R. Grześkowiak, R. Krzywy, Warszawa 2012, s. 57-73.

B. Marino-Anonim, O zabiciu Młodzianków, wydał R. Rusnak (BPS, t. 41), Warszawa 2012.

S. Zawisza, Miłość bez odmiany mocna jako śmierć, oprac. R. Rusnak, Warszawa 2015.

Morsztyn, Hippolit/Andromacha,wydali M. Bajer i R. Rusnak (BPS, t. 42), Warszawa 2016.

Przekłady

F. Furlan, Dwujęzyczność Leona Battisty Albertiego, tł. R. Rusnak, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce” 53 (2009), s. 89-108.

G. G. Trissino, Sofonisba, przeł., wstępem i komentarzami opatrzył R. Rusnak, w: Dramaturgia włoska XVI wieku, pod red. J. Dygul i M. Wojtkowskiej-Maksymik (Dawna literatura włoska. Studia i źródła, t. 2, red. naukowa serii J. Dygul, R. Rusnak, M. Wojtkowska-Maksymik), Warszawa 2017, s. 127-238.

Wybrane artykuły

„Żywot Józefa” Mikołaja Reja dramatem o naturze miłości, w: Mikołaj Rej w pięćsetlecie urodzin. Studia literaturoznawcze, pod red. J. Sokolskiego, M. Cieńskiego, A. Kochan, Wrocław 2007.

Seneka-Kochanowski, Kochanowski-Seneka, „Pamiętnik Literacki” 99 (2008), z. 3.

 „Virgo contra virum”. Kategoria płci w „Pentesilei” Szymona Szymonowica, w: Wojny, bitwy i potyczki w kulturze staropolskiej, pod red. W. Pawlaka i M. Piskały, Warszawa 2011.

Wątki Trissińskie w „Cabirii” (1914) Giovanniego Pastrone, superprodukcji wloskiego kina niemego, w: Pamięć i zapomnienie w dawnych literaturach romańskich, red. W. K. Pietrak, K. A. Kula, Łódź 2013.

Jan Alan Bardziński — dominikanin, kaznodzieja, tłumacz. Próba nakreślenia sylwetki twórczej, „Tematy i Konteksty” nr 4 (9), 2014, red. naukowa M. Nalepa i G. Trościński, Rzeszów 2014.

Parenetyczny aspekt starotestamentalnych adaptacji pióra Samuela Dowgirda z Pogowia, „Barok. Historia-literatura-sztuka” 43 (2015), nr 1.

Męczeństwo siedmiu braci machabejskich i ich matki w świetle chrześcijańskiej tradycji hagiograficznej, „Tematy i Konteksty” nr 6 (11), 2016, red. naukowa M. Nalepa i G. Trościński, Rzeszów 2016.

Kwestia społecznej roli kobiety jako niedoceniony problem dramatu późnego renesansu w Polsce, w: Od mistyczki do komediantki. Kobiety Europy epok dawnych — źródła i perspektywy, pod red. J. Godlewicz-Adamiec, P. Kociumbas, M. Sokołowicz, Warszawa 2016.

 „O, jakie nieszczęśliwe niewiasty się rodzą”. „Jeftes” Buchanana-Zawickiego na tle szesnastowiecznych sporów o godność kobiety, [w:] Biblia w dramacie, pod red. E. Jakiela, Gdańsk 2018.

Zakład

Zakład Literatury i Kultury Epok Dawnych

Skip to content
escort bayan gorukle escort
escort bayan gorukle escort bayan
escort bayan escort bayan escort bayan escort bayan escort bayan alanya escort antalya escort eskişehir escort mersin escort alanya escort bodrum escort havalimanı transfer
canlı bahis yap kaçak iddaa oyna illegal iddaa oyna illegal bahis siteleri illegal bahis oyna bahis siteleri