dr

Łukasz Pawłowski

adiunkt

DYŻURY

piątek, 12.00-13.00
Google Meet oraz komunikacja mailowa

Zainteresowania naukowe

– problematyka przełomów: 1918, 1945, 1989 i sposób ich ukazywania przez literaturę;

– powieść, reportaż, publicystyka jako źródła historyczne;

– literatura i – szerzej – kultura dwudziestolecia międzywojennego.

Książki

Książki autorskie:

Zamiast epickiej syntezy. Problemy konstruowania rzeczywistości społecznej II Rzeczypospolitej w prozie fabularnej lat dwudziestych, Warszawa 2014.

Wybrane artykuły

– Projekt chrześcijańskiej Europy i jego stłumione znaczenia w szkicach Ksawerego Pruszyńskiego, „Przegląd Humanistyczny”, 2006 nr 4, s. 27-39

Czystość, brud i chaos rewolucji. O dwóch częściach „Przedwiośnia”, „Teksty Drugie”, 2009 nr 3, s. 176-188.

O ustanowieniu władzy nad rzeczywistością po zaborach w „Generale Barczu” Juliusza Kadena-Bandrowskiego w: Kultura po przejściach. Osoby z przeszłością. Polski dyskurs postzależnościowy – konteksty i perspektywy badawcze, red. R. Nycz, Kraków 2011, s. 385-397.

Czarne skrzydła – białe skrzydła i społeczna resztkaw: „Metamorfozy społeczne”, t. 4 – Kultura i społeczeństwo II Rzeczypospolitej, red. W. Mędrzecki, A. Zawiszewska, Warszawa  2012, s. 319-339.

-Purity, Dirt and Chaos of Revolution. On the Two Parts of Przedwiośnie, “Second Texts” (Special Issue English Edition “Text and The Body”), 2013 vol. 1, s. 135-147.

Żeromski w perspektywie końca lat 30. Między modernizacją a ideologią w: Stefan Żeromski. Kim był? Kim jest?, red. Z. J. Adamczyk, Kielce 2015, s. 348-357.

– Miejsce i sens literatury dzisiaj, „Pamiętnik Literacki”, 2016 nr 3, s. 232-236 (recenzja tomu Obraz literatury w komunikacji społecznej, red. A. Werner, T. Żukowski, Warszawa 2013).

Obraz ziem polskich czasu Wielkiej Wojny w powieści lat 1914-1923w: Metamorfozy społeczne, t. 20 – Studia i materiały do dziejów społecznych Polski 1914-1918, red. K. Sierakowska, Warszawa 2018, s. 329-370.

Zakład

Zakład Literatury XX i XXI wieku