Anna Molisak

dr hab.

Alina Molisak

adiunkt

DYŻUR

Środa, 12.00-13.00, p. 20

Zainteresowania naukowe

literatura polsko-żydowska, literatura Zagłady, literatura jidysz, nowoczesna tożsamość żydowska, dyskursy narodowe, poetyka XX-wiecznych przestrzeni miejskich

Książki

Książki autorskie

 1. Judaizm jako los. Rzecz o Bogdanie Wojdowskim, Warszawa 2004;
 2. Żydowska Warszawa – żydowski Berlin. Literacki portret miasta w pierwszej połowie XX wieku, Warszawa 2016.
 3. Jewish Warsaw – Jewish Berlin.  Literary Portrayal of the City in the First Half of the 20th Century, Berlin 2021.

Książki pod redakcją

 1. Grenze überschreiten. Die junge polnische Generation erzählt (Anthologie), München 1996.
 2. Stosowność i forma. Jak opowiadać o Zagładzie,red. M. Głowiński, K. Chmielewska, K. Makaruk, A. Molisak, T. Żukowski, Kraków 2005.
 3. Pisarze polsko-żydowscy XX wieku. Przybliżenia,red. M. Dąbrowski, A. Molisak, Warszawa 2006.
 4. Polish and Hebrew Literature and National Identity, ed. by A. Molisak and S. Ronen, Warsaw 2010.
 5. Ślady obecności, red. S. Buryła, A. Molisak, Kraków 2010.
 6. Nach dem Vergessen. Rekurse auf den Holocaust in Ostmitteleuropa nach 1989, Hrsg. M. Marszałek and A. Molisak, Berlin 2010.
 7. Żydowski Polak, polski Żyd. Problem tożsamości w literaturze polsko-żydowskiej, red. A .Molisak, Z. Kołodziejska, Warszawa 2011.
 8. Galician Polyphony. Places and Voices, ed. A. Molisak, J. Wierzejska, Warszawa 2015.
 9. Turystyka i polityka. Ideologie współczesnych opowieści o przestrzeniach, red. J. Wierzejska, D. Sosnowska, A. Molisak, Warszawa 2017.
 10. Pomniki pamięci. Miejsca niepamięci, red K. Chmielewska, A. Molisak, Warszawa 2017.
 11. The Trilingual Literature of Polish Jews from Different Perspectives: In Memory of I. L. Peretz, ed. A. Molisak i S. Ronen, Cambridge 2017.
 12. Tożsamość po pogromie. Świadectwa i interpretacje Marca ’68, red. Alina Molisak, Przemysław Czapliński, IBL PAN, Warszawa 2019.

Wybrane artykuły

 1. Literacki obraz miasta – żydowska Warszawa / żydowski Berlin, “Anthropos” 2006, nr 6/7, s. 37/46;
 2. Tożsamość żydowskich kobiet, “Midrasz” 2008, nr 3, s. 20-21;
 3. My z Jedwabnego – czytane po latach, “Borussia” 2008, nr 1 (42), s. 205-208;
 4. Kilka uwag o różnych odmianach “marcowych” narracji, [w:] (Nie)ciekawa epoka? Literatura i PRL, red. H. Gosk, Warszawa 2008, s. 275-288;
 5. Icyk Manger czytany inaczej, “Midrasz” 2009, nr 4;
 6. Schreiben im Auftrag der Toten. Mediumistische Erzälstrategien in der polnischer Literatur, [w:] Nach dem Vergessen. Rekurse auf dem Holocaust in Ostmitteleuropa nach 1989, ed. M. Marszałek, A. Molisak, Berlin, 2010;
 7. Zionism in Polish, or on a Few of Jakub Appenszlak’s Texts, [w:] Polish and Hebrew Literature and National Identity, ed by A. Molisak and S. Ronen, Warszawa 2010;
 8. The Jewish Nation – A Few Remarks on Literature, “Shofar. An Interdisciplinary Journal for Jewish Studies”, Vol. 29, wiosna 2011, nr 3, Indiana;
 9. Literacki portret “Śródborowianki” – miejsce i środowisko, “Slavia Occidentalis Iaponica”, 2011, vol. 14, Tokyo;
 10. Tuwim i queer, [w:] Żydowski Polak, polski Żyd. Problem tozsamości w literaturze polsko-żydowskiej, red. A. Molisak, Z. Kołodziejska, Warszawa, 2011, s. 71-82;
 11. Literackie ślady żydowskich migracji pierwszej połowy XX wieku, [w:] Narracje migracyjne w literaturze polskiej XX i XXI wieku, red. H. Gosk, Kraków 2012, s. 227-241;
 12. Jüdische Identität in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, [w:] Osteuropäisch-jüdische Literaturen im 20. und 21. Jahhunder: Identität und Poetik, red. Klavdia Smola, Otto Sander Verlag, 2013;
 13. Przestępczość wielkomiejska-prostytucja- portret literacki Ostjuden – Warszawa i Berlin, [w:] popularna XX wieku – przeglądy – analizy – interpretacje, red. E. Bartos, M. Tomczok, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2013;
 14. Ironie, Groteske und Surrealismus oder Universalsprachen. Das Beispiel Natasza Goerke, [w:] Polnische Literatur in Bewegung Die Exilwelle der 1980er Jahre, D. Henseler, R. Makarska, Bielefeld 2013;
 15. “Spisek wam wszystko wyjaśni?”, [w:] (Nie)przezroczystość normalności w literaturze polskiej XX i XXI wieku, red. H. Gosk, B. Karwowska, Dom wydawniczy Elipsa, Warszawa 2014;
 16. Karabin maszynowy i porcelana, [w:] Literatura i “faktury” historii XX (i XXI) wieku, red. A. Molisak, J. Wierzejska, T. Wójcik, A. Zieniewicz, Warszawa 2014;
 17. Przestrzenie realne, przestrzenie symboliczne w “Szkicach piórkiem”, [w:] Andrzej Bobkowski wielokrotnie, red. A.S. Kowalczyk, M. Urbanowski, Warszawa 2014;
 18. Sandauer i żydowskość ‘ na przykładzie książki “O sytuacji pisarza polskiego pochodzenia żydowskiego w XX wieku. (Rzecz, którą nie ja powinienem był napisać…)” oraz jej recepcji, [w:] Artur Sandauer. Pisarz, krytyk, historyk literatury, red. A.S. Kowalczyk, K. Hryniewicz, Warszawa 2014;
 19. Kręgi kultury, [w:] Historia Żydów. Dzieje narodu od Abrahama do państwa Izrael. Żydzi w Polsce. 1000 lat wspólnych losów, red. L. Będkowski, A. Brzostowska, Warszawa 2014;
 20. The Jewish Nation, [w:] “LETTRE INTERNATIONALE” (Magyar), Spring 2014 (92), s. 12-15;
 21. Żydowska Warszawa – żydowski Berlin w pierwszej połowie XX wieku. Różne wersje religijności, “pl.it / rassegna italiana di argomenti polacchi” 2015, nr 6 (VI), s. 129-143;
 22. “Szmalec i żydowskie złoto”, “Poznańskie Studia Polonistyczne” 2015, nr 25 (45), s. 209-234;
 23. Judaizm jako los? On the Essay by Bogdan Wojdowski, “POLIN. Studies in Polish Jewry” 2015, vol. 28, s. 441-456;
 24. “Neuland” czyli dyslokacja ideału, “Przegląd Hmuniastyczny” 2015, nr 4.
 25. Zwei Denkmäler fűr Gerechten in Warschau. Gedenken nach 1989, [w:] Nach dem Holocaust. Medien postkatastropischer Vergegenwärtigung in Polen und Deutschland, red. A. Artwińska, A. Tippner, Frankfurt 2017, s. 111-130.
 26. Między (pozorną) sielanką a nieistnieniem, [w:] Turystyka i polityka. Ideologie współczesnych opowieści o przestrzeniach, red. J. Wierzejska, D. Sosnowska, A. Molisak, Warszawa 2017, s. 193-220.
 27. Rachel Auerbach – powojenne spojrzenie na Treblinkę, [w:] Sam początek. Lata 1944-1948 w literaturze okresu Polski Ludowej, red. H. Gosk, B. Karwowska, Warszawa 2017, s. 280-292.
 28. Sprawiedliwi w kaplicy, [w:] Pomniki pamięci. Miejsca niepamięci, red. K. Chmielewska, A. Molisak, Warszawa 2017, s. 35-54.
 29. Elijah the Prophet: Leśmian and the Interwar Polish-Jewish Poets, [w:] The Trilingual Literature of Polish Jews from Different Perspectives, red. A. Molisak, S. Ronen, Cambridge 2017, s. 107-116.
 30. Ein Messias aus Galizien? Jakob Frank und seine Lehren in Olga Tokarczuks “Księgi Jakubowe”, [w:] Galizien in Bewegung. Wahrnehmungen – Begegnungen – Verflechtungen, red. M. Baran-Szołtys i in., Wiedeń 2018, s. 233-246.
 31. Das zionistische Idyll in der polnisch-jüdischen Literatur der Zwischenkriegszeit, [w:] Potemkinsche Dörfer der Idylle. Imaginationen und Imitationen des Ruralen in den europäischen Literaturen, Hrsg. Y. Ananka, M. Marszalek, Bielefeld  2018, s. 275-293.
 32. Einfluss des Krieges auf die traditionelle jüdische Gemeinde -“Di Shmuglers” von Ojzer Warszawski, in: Der Erste Weltkrieg in Mitteleuropa: Kultur und Gesellschaft im Umbruch, eds. Anna Wołkowicz, unter Mitwirkung von Agnieszka Jezierska Wiśniewska, Grażyna Kwiecińska und Krzysztof Tkaczyk, Ptere Lang, Berlin 2019.
 33. Żyd patrzy na chłopa… Wiejskie przestrzenie i chłopscy bohaterowie. Kilka przykładów z literatury jidysz, w: Studia Judaica 2019, nr 1 (43)
 34. “Dybuk” albo żydowska (nie)obecność w Humaniu, w: Porównania, 2019 nr 1 (24).
 35. On Behalf of the Dead: Mediumistic Writing on the Holocaust in Polish Literature, in: The »Spectral Turn« Jewish Ghosts in the Polish Post-Holocaust Imaginaire, eds. Zuzanna Dziuban, Transcript Verlag, Bielefeld 2019.
 36. Zapisana wspólnota – narracje emigrantów Marca’68, w: Tożsamość po pogromie. Świadectwa i interpretacje Marca ’68, red. Alina Molisak, Przemysław Czapliński, IBL PAN, Warszawa 2019.
 37. Żydowskie dwory, w: Kwartalnik Historii Żydów, 2020 nr 1 (273).
 38. Polenaktion – Zbąszyń…  Na przykładzie dyskursu publicystycznego – “Naszego Przeglądu”, w: Kwartalnik Historii Żydów, 2020 nr 1 (273).
 39. „Madagaskar”. Projekty i fragmenty nieistniejącego dramatu Bogdana Wojdowskiego, w: Teksty Drugie, 2020 nr 3.
 40. Comic und die Shoah, w: Handbuch Polnische Comickulturen nach 1989, ed. K. Kupczyńska, R. Makarska, Berlin 2021.
 41. Juden im ländlichen Raum Osteuropas in der erste Hälfte des 20. Jahrhunderts, w : Das ὅstliche Europa als Agency in der Geschichte. ed. R.Brochers, A.Bothe, M.Nesselrodt, A.Wierzcholska, Berlin 2021.
 42. Lviv and Galician Spaces during the Holocaust: Borwicz, Frenkel, and Ginczanka, w: MORESHET. Journal for the Study of the Holocaust and Antisemitism, 2021, tom 19.

Recenzje:

 1. Tel Awiw-Jerozolima -paradoksalne przestrzenie  różnojęzyczne. (rec. książki Beaty Tarnowskiej –  “Tel Awiw-Jerozolima. Literackie kreacje przestrzeni miejskich” ), w: Prace Literaturoznawcze, 2019 nr 7.
 2. Polacy i Zagłada. Nowa szkoła historyczna, w: Teksty Drugie, 2020 nr 3 – recenzja książki „Les Polonais et la Shoah. Une nouvelle école historique’, ed. Audrey Kichelewski, Judith Lyon-Caen, Jean-Charles Szurek, Paris 2019.

Zakład

Zakład Literatury Polskiej XX i XXI wieku

2007/2008 sem. zimowy – Gastdozentin – Salvistik, Humboldt Universität Berlin

2015/2016 sem. zimowy – Gastdozentin – Slavistik, Universität Hamburg

Funkcje

 1. Kierownik Pracowni Badań Literackiej Kultury Mniejszości
 2. Pełnomocnik Dziekana ds. współpracy z Uniwersytetem w Hamburgu
 3. Członkostwo w: Gesellschaft für europäisch-jüdische Literaturstudien, Polskie Towarzystwo Jidyszystyczne,  Polskie Towarzystwo Studiów Żydowskich
Skip to content
escort bayan gorukle escort
escort bayan gorukle escort bayan
escort bayan escort bayan escort bayan escort bayan escort bayan alanya escort antalya escort eskişehir escort mersin escort alanya escort bodrum escort havalimanı transfer
canlı bahis yap kaçak iddaa oyna illegal iddaa oyna illegal bahis siteleri illegal bahis oyna bahis siteleri