dr

Paweł Kuligowski

asystent

DYŻURY

czwartek, godz. 10.15–11.15, Google Meet (po uprzednim uzgodnieniu mejlowym)

Zainteresowania naukowe

Moje zainteresowania biegną w kilku kierunkach, których idealnym punktem dojścia jest humanistyka integralna. Intryguje mnie niewczesność kultury i jej ukryty wymiar religijny. Mniejsze postaci tego bardzo ogólnego problemu odnajduję w tekstach dawnych, a czasem również w filmie. Uprawiam filozofię kultury, którą pojmuję jako filozofię obciążoną intelektualnym zapleczem filologii – i szerzej humanistyki w ogóle.

Książki

Rozprawa z Odysem. Trzy szkice z humanistyki integralnej, Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław 2017.

Przyszłość jest katastrofą. Szkice z filozofii kultury, Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław 2011.

Humanistyka jako hermeneutyka, Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław 2007.

Epaenus sive Aenigma. Dwa słowa o Pytyjskiej drugiej, Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław 2007.

Wybrane artykuły

Biblioteka Betel, „Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo”, t. 9 (12) (2019).

Rozprawa z Odysem. Esej o nadmiarze doświadczenia, „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa” 2017, z. 1–2.

Podłość filatelisty. Na marginesie recenzji Michała Rydlewskiego, „Znaczenia” 2016, z. 15.

Vita est vigilia. Esej o eschatologii i jej namiastkach, „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa” 2016, z. 1.

Błękitne powidoki, błękitne przeczucia. Zamiast wprowadzenia / Блакитні відблиски, блакитні передчуття. Замість передмови, „Studia Filmoznawcze”, t. 37 (2016).

Koniec i początek. Esej o książce i podróży, „Znaczenia” 2014, z. 10.

Śmierć w Nevadzie. Uwagi na marginesie ostatniej roli Johna Wayne’a, „Studia Filmoznawcze”, t. 34 (2013).

O zgiełku, który jest kształtem ciszy, [w:] Przestrzenie wizualne i akustyczne człowieka. Antropologia audiowizualna jako przedmiot i metoda badań, t. 3: Przestrzeń zgiełku, red. J. Harbanowicz, A. Janiak, Wydawnictwo Naukowe DSW, Wrocław 2012.

Książka jako forma, „Znaczenia” 2011, z. 5.

Asfodel i milczenie, [w:] Przestrzenie wizualne i akustyczne człowieka. Antropologia audiowizualna jako przedmiot i metoda badań, t. 2: Przestrzeń ciszy, red. J. Harbanowicz, A. Janiak, Wydawnictwo Naukowe DSW, Wrocław 2011.

Słowo i jego cień, „Znaczenia” 2010, z. 3.

Biblioteka, „Via Communicandi”, t. 2: Aspekty kompetencji komunikacyjnej, red. B. Sierocka, Wrocław 2005.

Horror subtilitatis. Konsens i dyssens w humanistyce, „Via Communicandi”, t. 1: Zwrot komunikacyjny a filozoficzna idea konsensusu, red. B. Sierocka, Wrocław 2003.

 

Zakład

Zakład Literatury i Kultury Epok Dawnych