wojciech Kordyzon

mgr

Wojciech Kordyzon

asystent

DYŻURY

piątki, godz. 10.30–11.30, gab. 43 (od 03.12.2021)

Zainteresowania naukowe

historia literatury XVI–XVII wieku, historia książki i czytelnictwa, drukarstwo wczesnonowożytne, europejskie piśmiennictwo reformacyjnej epoki nowożytnej

Książki

Edycje krytyczne

 Delicje ziemie włoskiej, oprac. W. Kordyzon, A. Wieczorek, Warszawa-Kraków: Instytut Języka Polskiego PAN, 2017 („Pisma Scjencji Pełne”, t. 3).

Adam Paxillus, Tragedyja o Ulissesie, oprac. W. Kordyzon, Warszawa: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2017, https://depot.ceon.pl/handle/123456789/18235. 

Książki pod redakcją

 Figura heretyka w nowożytnych sporach konfesyjnych, red. A. Bielak, W. Kordyzon, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, 2017 („Reformacja w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej”, t. 5).

Wybrane artykuły

Artykuły w czasopismach

O polskim wydaniu „Liberum Arbitrium. Tragoedia” Francesca Negriego i „zagranicznej” pochwale polskich pisarzy reformacyjnych, „Studia Źródłoznawcze” 2021, t. 59 (w druku).

Msza przed trybunałem. Personifikacja Mszy w spolszczonym dialogu Bernardina Ochina na tle europejskiej literatury reformacyjnej pierwszej połowy XVI wieku, „Terminus” 2019, t. 21, z. 2 (51), doi.org/10.4467/20843844TE.19.017.11191.

Parafraza jako środek polemiczny w dyskusji eucharystycznej w „Trajedyi o Mszej” (1560) Bernardina Ochina, „Ruch Biblijny i Liturgiczny” 2019, t. 72, z. 4, doi.org/10.21906/rbl.3641.

Who is the Viellator on Folio 18r of the Sankt Florian Psalter? A Miniature from a Manuscript in the Collections of the National Library of Poland as Seen Through the Medieval Imagination, „Polish Libraries” 2018, vol. 6, https://depot.ceon.pl/handle/123456789/18851 .

 

Artykuły w pracach zbiorowych

Opracowanie wybranych źródeł rękopiśmiennych, w: Wilamowianie i ich stroje. Dokumentacja językowego i kulturowego dziedzictwa Wilamowic, red. B. Chromik, T. Król, M. Małanicz-Przybylska, Warszawa: Wydział „Artes Liberales”, 2020.

Rzymskie korzenie herezji. Słowo Boże w perspektywie historycznej, czyli wstępne uwagi nad „Książkami o tym, skąd wzięło początek Słowo Boże” Eustachego Trepki (1557 r.), w: Figura heretyka w nowożytnych sporach konfesyjnych, red. A. Bielak, W. Kordyzon, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, 2017, https://depot.ceon.pl/handle/123456789/18278.

„Viertzig dialogi” (1612) Nicolausa Volckmara jako przyczynek do rozważań o nauczaniu języka polskiego jako obcego na przełomie wieków szesnastego i siedemnastego, w: Abychmy w ten przekład pilnie weźrzeli. Wobec tłumaczenia tekstów dawnych, red. A. Bielak, Warszawa: Wydział „Artes Liberales”, 2014.

Projekty badawcze

W roli kierownika

Więcej niż propaganda. Polskojęzyczny program wydawniczy w Królewcu jako projekt edukacji religijnej i kulturalnej (ok. 1544–1575), Narodowe Centrum Nauki, program PRELUDIUM, grant nr 2020/37/N/HS2/00467, finansowanie na lata 2021–2024

Stulecie sporu, stulecie dialogu. Bernardino Ochino i protestancki dialog polemiczny w Polsce XVI wieku, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, program Diamentowy Grant, grant nr DI2016003546, finansowanie na lata 2017–2021

W roli wykonawcy

Od 2020 wykonawca w projekcie: Różność z jedności. Produkcja drzeworytów ilustracyjnych w państwie polsko-litewskim i Prusach do początków XVII w., Narodowe Centrum Nauki, program OPUS, grant nr 2018/31/B/HS2/00533. Kierownik: prof. dr hab. Grażyna Jurkowlaniec, Instytut Historii Sztuki, Uniwersytet Warszawski

2019–2021 jako zastępca kierownika pakietu nr 6 – Impact (WP6 Backup Leader) w projekcie: Religious Studies Infrastructure: Tools, Experts, Connections and Centers (akronim: RESILIENCE), Komisja Europejska, Horizon 2020, program INFRADEV-2, nr wniosku: 871127. Kierownik: prof. Alberto Melloni, Fondazione per le scienze religiose Giovanni XXIII (Bologna, Włochy). Kierownik polskiej części konsorcjum (co-PI): dr Michał Choptiany, Wydział „Artes Liberales”, Uniwersytet Warszawski.

Zakład

Zakład Literatury i Kultury Epok Dawnych

Funkcje

Sekretarz w Zakładzie Literatury i Kultury Epok Dawnych

Skip to content
escort bayan gorukle escort
escort bayan gorukle escort bayan
escort bayan escort bayan escort bayan escort bayan escort bayan alanya escort antalya escort eskişehir escort mersin escort alanya escort bodrum escort havalimanı transfer
canlı bahis yap kaçak iddaa oyna illegal iddaa oyna illegal bahis siteleri illegal bahis oyna bahis siteleri