Adela Kobelska

dr

Adela Kobelska

adiunkt

DYŻURY

środy, 16:30, p. 18

Zainteresowania naukowe

  • kulturowa historia polskiego literaturoznawstwa
  • kultury naukowe Europy Środkowej i Wschodniej w wieku XIX i XX
  • historia intelektualna Europy
  • socjologia nauki
  • antropologia i socjologia wiedzy
  • geopoetyka
  • studia miejskie
  • historia Poznania (XIX i XX wiek)
  • historia polskiej inteligencji
  • socjologia literatury: nagrody literackie, formy obecności literatury w dyskursie publicznym

Książki

Adela Kobelska, Miasto. Uniwersytet. Literaturoznawstwo. Poznań lat dwudziestych i trzydziestych XX wieku jako przestrzeń działania członków Koła Polonistów, Warszawa 2016. [publikacja w wolnym dostępie: link]

Przekłady

William F. Hanks, Gatunki mowy w teorii praktyki, przeł. Adela Kobelska, w: Almanach antropologiczny IV. Twórczość słowna/ Literatura, red. G. Godlewski i in., Warszawa 2014.

Wybrane artykuły

Adela Kobelska, Miasto polonistów, w: Stulecie poznańskiej polonistyki (1919-2019), red. B. Judkowiak, A. Piotrowicz, S. Karolak i in., t. 1: Dwudziestolecie międzywojenne, Poznań 2019.

Adela Kobelska, The “Regional” in Polish Literary Studies before 1939. From Romantic Local Colour to Interwar Literary Regionalism, „Przegląd Filozoficzno-Literacki” 2017, nr 2.

Adela Kobelska, Przepisywanie miasta. Poznańskie przechadzkowniki jako lokalny gatunek miejski, w: Literatura prze-pisana 2, red. A. Izdebska, A. Przybyszewska, D. Szajnert, Łódź 2016.

Adela Kobelska, W poszukiwaniu straconego miasta. Nieczarodziejska Królewska Góra (Konstancin), w: Tętno pod tynkiem. Warszawa Mirona Białoszewskiego, red. A. Karpowicz i in., Warszawa 2013.

Adela Kobelska, Poznańskie literaturoznawstwo międzywojenne w perspektywie antropologicznej – przyczynki do dziejów miasta, w: Miasto Poznań w perspektywie badań interdyscyplinarnych, red. A. W. Brzezińska, A. Chwieduk, Wielichowo 2012.                

Adela Kobelska, W Poznaniu Troczyńskiego. Fragment mapy: uniwersytet, „Przestrzenie Teorii” 2011, nr 16.

Adela Kobelska, Co media masowe robią z nagrodą literacką? Nagroda Nike w odbiorze prasowym (1997-2005), „Przegląd Humanistyczny” 2009, nr 3.

Zakład Poetyki, Teorii Literatury i Metodologii Badań Literackich


Skip to content