dr

Artur Hellich

adiunkt

DYŻURY

czwartki, 13:15 – 14:15 [Zoom, po wcześniejszym umówieniu mailowym]

Zainteresowania naukowe

  1. teoria i historia autobiografii, autobiografie polskie w drugiej połowie XX wieku;
  2. pastisz jako strategia dyskursywna;
  3. problematyka ironii w kontekście genologicznym;
  4. dzieje polskiego literaturoznawstwa teoretycznego w XX wieku – uczeni i ich teorie w aspekcie biograficznym.

Książki

Książki autorskie

Hellich, Gry z autobiografią: przemilczenia, intelektualizacje, parodie, Warszawa 2018.

Książki pod redakcją

Filozofia filologii [numer tematyczny czasopisma “Przegląd Filozoficzno-Literacki”], red. A. Hellich, H. Markowska, J. Potkański, Ł. Żurek – tom w przygotowaniu

Wybrane artykuły

Autobiografia [hasło słownikowe], w: Ilustrowany Słownik Terminów Literackich: Historia, Anegdota, Etymologia, red. Z. Kadłubek, B. Mytych-Forajter, A. Nawarecki, Gdańsk 2018, s. 80-84;

Przeciw powadze. Strategia i autobiografia Paula Karla Feyerabendaw: Ksenologie, red. K. Olkusz, K. M. Maj, Kraków 2018, s. 127-148;

Próbka autobiografii. O “Wysokim Zamku” Stanisława Lema, “Twórczość” 2018, z. 1;

Autobiografia i ekspresja. “Kręgi obcości” Michała Głowińskiego, “Pamiętnik Literacki” 2017, z. 1, s. 77-88;

Automitografia. O “Zapiskach z martwego miasta” Artura Sandauera, “Ruch Literacki” 2017, z. 4, s. 427-442;

The Left Hand of the Structuralist, “Przegląd Filozoficzno-Literacki” 2017, nr 2 (47), s. 213-223;

Une cryptoautobiographie de Kazimierz Brandys (sur le “Petit livre”), przeł. Michał Goreń, “Archiwum Emigracji: Studia – Szkice – Dokumenty” 2016, z. 1-2 – tom w przygotowaniu;

Niechęć do wyznawania. O kulturze autobiografii w Polsce, “Autobiografia. Literatura-Kultura-Media” 2016, s. 15-37;

Poetyka lekarstwem na panfikcjonalizm [rec. Joanna Jeziorska-Haładyj, Tekstowe wykładniki fikcji. Na przykładzie reportażu i powieści autobiograficznej, IBL PAN, Warszawa 2013], “Pamiętnik Literacki” 2016, z. 4, s. 242-248;

Tożsamość improwizowana. Na przykładzie prozy Kazimierza Brandysa i Zofii Mitosek, w: Literatura przepisana II, red. A. Izdebska, A. Przybyszewska i D. Szajnert, Łódź 2016, s 89-107.;

Pastisz. Materiały do “Słownika Rodzajów Literackich”,”Zagadnienia Rodzajów Literackich” 2015, nr 58, z. 1 (115), s. 149-153;

Jak nie należy czytać Milana Kundery? (Z Europą Środkową w tle),”Przegląd Humanistyczny” 2015 nr 2 (449), s. 75-85;

Jak rozpoznać pastisz? (i odróżnić go od parodii),”Zagadnienia Rodzajów Literackich” 2014, nr 57, z. 2 (114), s. 25-38.

Zakład

Zakład Poetyki, Teorii Literatury i Metodologii Badań Literackich

Funkcje

  1. animator ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym na Wydziale Polonistyki – praca w ramach projektu “Aplikacyjne prace dyplomowe –  skuteczny start zawodowy”,  we współpracy z Biurem Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego;
  2. facylitator odpowiedzialny za współpracę między Wydziałem Polonistyki a Uniwersyteckim Ośrodkiem Transferu Technologii na Uniwersytecie Warszawskim.