Artur Hellich

dr

Artur Hellich

adiunkt

DYŻURY

poniedziałki, 13.50 – 14.50, p. 21

Zainteresowania naukowe

teoria i historia autobiografii
pastisz
pogranicza literatury i literaturoznawstwa
dzieje literaturoznawstwa w Polsce w XX wieku

Książki

Książki autorskie

Hellich, Gry z autobiografią: przemilczenia, intelektualizacje, parodie, Warszawa 2018.

Książki pod redakcją

Filozofia filologii, red. A. Hellich, H. Markowska, J. Potkański, Ł. Żurek, Warszawa 2019.

Wybrane artykuły

Sny i nauka, “Teksty Drugie” 2021, nr 1, s. 304-317;

Żywa nauka Franciszka Siedleckiego, “Pamiętnik Literacki” 2021, z. 1, s. 131-161;

Autentyczność [hasło słownikowe], „Autobiografia. Literatura – Kultura – Media” 2021, nr 2, s. 79-93;

Ibloszewski, w: MiroFor, nr 2, słowo/obraz terytoria, Gdańsk, 2021, s. 65-102;

Heterologie. Między literaturoznawstwem a literaturą, w: Wiek teorii. Antologia, t. 2,, red. D. Ulicka, Warszawa, IBL PAN, 2020, s. 1-84 [oprac., przyp., komentarze];

Heterologie. Między literaturoznawstwem a literaturą, w: Wiek teorii. Sto lat polskiej myśli literaturoznawczej, red. D. Ulicka, Warszawa, IBL PAN, 2020, s. 369-418;

Wprowadzenie (współautor: J. Potkański), w: Filozofia filologii, red. A. Hellich, H. Markowska-Fulara, J. Potkański, Ł. Żurek, WUW, Warszawa, 2019, s. 7-17;

Ryszarda Nycza język modernizmu, w: Filozofia filologii, red. A. Hellich, H. Markowska-Fulara, J. Potkański, Ł. Żurek, WUW, Warszawa, 2019, s. 141-159;

Autobiografia [hasło słownikowe], w: Ilustrowany Słownik Terminów Literackich: Historia, Anegdota, Etymologia, red. Z. Kadłubek, B. Mytych-Forajter, A. Nawarecki, Gdańsk 2018, s. 80-84;

Autobiografia i ekspresja. „Kręgi obcości” Michała Głowińskiego, „Pamiętnik Literacki” 2017, z. 1, s. 77-88;

Automitografia. O „Zapiskach z martwego miasta” Artura Sandauera, „Ruch Literacki” 2017, z. 4, s. 427-442;

The Left Hand of the Structuralist, „Przegląd Filozoficzno-Literacki” 2017, nr 2 (47), s. 213-223;

Une cryptoautobiographie de Kazimierz Brandys (sur le „Petit livre”), przeł. Michał Goreń, „Archiwum Emigracji: Studia – Szkice – Dokumenty” 2016, z. 1-2;

Niechęć do wyznawania. O kulturze autobiografii w Polsce, „Autobiografia. Literatura-Kultura-Media” 2016, s. 15-37;

Pastisz. Materiały do „Słownika Rodzajów Literackich”,”Zagadnienia Rodzajów Literackich” 2015, nr 58, z. 1 (115), s. 149-153;

Jak nie należy czytać Milana Kundery? (Z Europą Środkową w tle),”Przegląd Humanistyczny” 2015 nr 2 (449), s. 75-85;

Jak rozpoznać pastisz? (i odróżnić go od parodii),”Zagadnienia Rodzajów Literackich” 2014, nr 57, z. 2 (114), s. 25-38.

Zakład

Zakład Poetyki, Teorii Literatury i Metodologii Badań Literackich

Funkcje

członek Rady Naukowej Dyscypliny Literaturoznawstwo (kadencja 2019–2020)

członek Rady Wydziału Polonistyki UW (kadencja 2020–2024)

członek Rady Naukowej Instytutu Literatury Polskiej (kadencja 2016–2020; 2020–2024)

członek redakcji czasopisma naukowego „Autobiografia. Literatura – Kultura – Media” (od 2021)

recenzent zewnętrzny czasopisma naukowego „European Journal of Life Writing” (od 2019)


Skip to content