dr

Anna Dżabagina

adiunktka

DYŻUR

środy, 11:30 – 12:30 [Google Meet, po wcześniejszym umówieniu mailowym]

Zainteresowania naukowe

  • historia literatury XIX i XX wieku Europy Środkowej i Wschodniej
  • literatura kobieca i queerowa
  • historia i tożsamości LGBTQ+
  • krytyka feministyczna, gender studies
  • modernizm transnarodowy, zwrot przestrzenny, geopoetyka

Książki

Anna Dżabagina, Kalkowska. Biogreografia, słowo/obraz terytoria, Gdańs 2020 (publikacja w druku, seria „Portrety Kobiet”)

Edycje naukowe

Zofia Posmysz, Czy to temat? Dramaty, wybór A. R. Burzyńska, oprac. A. Dżabagina, Wydawnictwo IBL, Warszawa 2020.

Eleonora Kalkowska, Głód Życia, wstęp i oprac. A. Dżabagina, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2020. 

Herman Lieberman, Listy do Heleny Rosenbach-Deutsch, oprac. L. Magnone, A. Dzhabagina, „Przegląd Humanistyczny” 2015, nr 1.

Wybrane artykuły

Anna Dżabagina, The Mourning Diaries. Hanna Nałkowska’s Journal (1942-1945), „Teksty Drugie” 2020, nr 1 („Convention and Revolution”, English edition).

Anna Dżabagina, Sprawa Józefa J. Polsko-niemieckie spory o reportaż sceniczny Eleonory Kalkowskiej, „Didaskalia” 2020, nr 155 (wydanie online).

Anna Dżabagina, Life Trajectories and Constellations of Eleonore Kalkowska (1883-1937), „Rocznik Komparatystyczny” 2017, nr 8.

Anna Dzhabagina, Młodopolski debiut Eleonory Kalkowskiej w świetle nietzscheańskiej filozofii życia, „Pamiętnik Literacki” 2014, z. 4.

Anna Dżabagina, Berlin’s Left Bank? Eleonore Kalkowska in women’s artistic networks of Weimar Berlin, w: Polish Avant-Garde in Berlin, ed. M. Stolarska-Fronia, R. Traba, Peter Lang, Berlin 2020.

Anna Dżabagina, Sanitariuszki Wielkiej Wojny w prozie Radclyffe Hall – Miss Ogilvy Finds Hersel (1926) i The Well of Loneliness (1928), w: Kobieta, literatura, medycyna, red. A. Galant, A. Zawiszewska, Szczecin 2016.

Anna Dzhabagina, Modernistyczne spotkanie? Na marginesach „Białej Róży” Narcyzy Żmichowskiej i „Pani Dalloway” Virginii Woolf, w: Wiktorianie nad Tamizą i nad Wisłą, red. E. Paczoska, A. Budrewicz, Warszawa 2016.

Strona internetowa

https://uw.academia.edu/AnnaDzabagina

Zakład Poetyki, Teorii Literatury i Metodologii Badań Literackich