dr

Robert Birkholc

adiunkt

DYŻURY

czwartek   18.30–19.30

Zainteresowania naukowe

– narratologia

– komparatystyka intersemiotyczna

– badania z pogranicza literaturoznawstwa i filmoznawstwa

– krytyka mitograficzna

Książki autorskie:

R. Birkholc, Podwójna perspektywa. O subiektywizacji zapośredniczonej w filmie, Kraków 2019.

Wybrane artykuły:

R. Birkholc, Narracja i fokalizacja zmysłowa w «Pod Mocnym Aniołem» Wojciecha Smarzowskiego. O adaptacji powieści Jerzego Pilcha, “Kwartalnik Filmowy” 2020, nr 111, s. 123-144.

R. Birkholc, (Auto)refleksyjność w «Tremie» Alfreda Hitchcocka. O adaptacji powieści Selwyna Jepsona, “Załącznik Kulturoznawczy” 2020, nr 7, s. 117-140.

R. Birkholc, Fokalizacja w literaturze i filmie. W poszukiwaniu wspólnej płaszczyzny badań, „Tekstualia” 2020, nr 1 (60), s. 93-112.

R. Birkholc, Na postmodernistycznej autostradzie. „Urodzeni mordercy” po latach, w: „Kwartalnik Filmowy” 2019, nr 107, s. 37-50.

R. Birkholc, Charlie Chaplin w modernizmie wernakularnym polskiego dwudziestolecia międzywojennego, [w:] „Tekstualia” 2019, nr 2 (57), s. 19-35.

R. Birkholc, Transakcentacje kulturowe w Dziecku Rosemary Agnieszki Holland, [w:] Rejony twórczej zmiany. Tekst. Adaptacja. Medialna re-kreacja, red. B. Pawłowska-Jądrzyk i K. Gołos-Dabrowska. Warszawa 2019, s. 185-206.

R. Birkholc, Podwójna perspektywa. Subiektywizacja zapośredniczona w filmie, [w:] „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa” 2018, nr 4 (323), s. 68-77.

R. Birkholc, Między biedermeierem a grozą Holocaustu. Filmowa reprezentacja perspektywy nekrofila w Palaczu zwłok Juraja Herza, [w:] „Załącznik Kulturoznawczy” 2018, nr 5, s. 185-222.

R. Birkholc, Recepcja filmu Wesele Andrzeja Wajdy w Polsce, [w:] Wesele. Filmowa mandala, pod red. S. Kuśmierczyka, Czuły Barbarzyńca, Warszawa 2018.

R. Birkholc, Narracja subiektywna zapośredniczona jako filmowa „mowa pozornie zależna”, [w:] Między dyskursami, sztukami, mediami. Komparatystyka jutra, red. red. E. Szczęsna, P. Kubiński, M. Leszczyński, Universitas, Kraków 2017, s. 327-339.

R. Birkholc, Cień, który męczy. Doświadczenie alienacji w Konformiście Bernardo Bertolucciego, [w:] Doświadczenie wewnętrzne bohatera w dziele filmowym, red. S. Kuśmierczyk, Warszawa 2017, s. 65-117.

R.Birkholc, Recepcja filmu Faraon Jerzego Kawalerowicza w Polsce, [w:] Faraon. Poetyka filmu, red. S. Kuśmierczyk, Warszawa 2016, s. 443-491.

R. Birkholc, Narracja subiektywna zapośredniczona. Wokół zagadnienia mowy pozornie zależnej w filmie, [w:] „Studia Europaea Gnesnensia” 2016, nr 14, s. 143-158.

R. Birkholc, Z punktu widzenia sekretarza KW, [w:] Filmowe oblicza historii, Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne „Venae Artis”, Łódź 2016, s. 41-47.

R. Birkholc, Wyprawa do Tary. Struktura podróży wewnętrznej bohatera w filmieStrategia pająka Bernardo Bertolucciego, [w:] Antropologia postaci w dziele filmowym, red. S. Kuśmierczyk, Czuły Barbarzyńca, Warszawa 2015, s. 31-81.

R. Birkholc, hasło Fokalizacja, [w:] Poetyka – dynamiczny podręcznik, https://poetyka.wordpress.com/fokalizacja/

R. Birkholc, Limin(oid)alność alla polacca – motywy inicjacyjne w Pannie Nikt, [w:] „Rocznik Komparatystyczny” 2014, nr 5, s 313-329.

 

 

 

 

 

 

 

Zakład

Zakład Komparatystyki