dr

Igor Barkowski

asystent

DYŻURY

poniedziałek, godz. 15.00–16.00, Google Meet (po uprzednim uzgodnieniu mejlowym)

piątek, godz. 16.30–17.30, Google Meet (po uprzednim uzgodnieniu mejlowym)

Zainteresowania naukowe

– literatura oświecenia stanisławowskiego („kanoniczna” i okolicznościowa) wobec dziedzictwa XVI i XVII wieku
– konstruowanie narracji o przeszłości w XVIII wieku
– czarne i apologetyczne legendy oświecenia
– edycje literatury epok dawnych

Książki

– [w przygotowaniu] Rok 1783 – stulecie kampanii wiedeńskiej. Jacek Przybylski, Mowa z okoliczności uroczystego obchodu stuletniej pamiątki zwycięstwa Jana III pod Wiedniem.

Edycje

– Szymon Gawłowicki, Jezus Nazareński albo Jeruzalem niebieska przezeń wyzwolona. Pieśni 1-2, oprac. I. Barkowski, Warszawa 2017.

– Kazimierz Brodziński, O powołaniu i obowiązkach młodzieży akademickiej, oprac. M. Wojas, I. Barkowski, słowo wstępne K. Berto, Warszawa 2016.

Wybrane artykuły

Niełatwa sztuka wydawania kazań, „Ruch Literacki” 2015, z. 2 (recenzja: Kazania w kulturze polskiej: edycje kolekcji tematycznych, t. 1-3, red. K. Panuś, Kraków 2014).

Niemcewicz w kanonie czy kanon Niemcewicza? Głos w dyskusji, „Napis” 2016, nr 22(recenzja: J.U. Niemcewicz, Mowy sejmowe 1788-1792, oprac. A. Czaja, Warszawa 2011).

– „My wszyscy z niej”.Wokół najnowszej edycji Konstytucji 3 Majaw opracowaniu Anny Grześkowiak-Krwawicz, „Wiek Oświecenia” 2019, nr 35.

Zakład

Zakład Literatury i Kultury Epok Dawnych