LITERATURA I KSIĄŻKA DLA MŁODYCH ODBIORCÓW W KULTURZE XXI WIEKU

Informacje ogólne

Studia adresowane są do absolwentów różnych kierunków studiów humanistycznych i społecznych, w tym do aktywnych zawodowo przedstawicieli profesji związanych z szeroko pojętą kulturą literacką młodego pokolenia, m.in.: nauczycieli, bibliotekarzy, pedagogów, pracowników instytucji kulturalnych, dziennikarzy, redaktorów wydawnictw książkowych i czasopism.

Program studiów obejmuje następujące przedmioty: Antypedagogika w literaturze i kulturze dziecięcej, Baśń i mit: od tradycji oralnej do popkultury, Historia i współczesność fantastyki dziecięcej i młodzieżowej, Historia polskiej literatury dziecięcej i młodzieżowej, Inicjacje czytelnicze, Kierunki rozwoju współczesnej literatury dziecięcej i młodzieżowej, Komiks dla dzieci i młodzieży, Konteksty medialne literatury dziecięcej i młodzieżowej, Książka dla dzieci i młodzieży w świetle badań czytelniczych, Książka dla młodych odbiorców – źródła informacji, krytyka literacka, nagrody i organizacje, Lektury szkolne poza stereotypami, Literatura dla dzieci i młodzieży wobec kulturowego tabu, Literatura dla młodych odbiorców w kulturze popularnej, Literatura i książka dla najmłodszych dzieci, Metody badań i interpretacji literatury dziecięcej i młodzieżowej, Poezja dla dzieci, Seminarium dyplomowe, Twórczość dla dzieci i młodzieży na ekranie i na scenie, Warsztat twórcy książek dla dzieci i młodzieży, Współczesna ilustracja i książka obrazkowa, Współczesna proza inicjacyjna dla młodych dorosłych.

Kierownik

prof. dr hab. Grzegorz Leszczyński

Wykładowcy

prof. dr hab. Grzegorz Leszczyński

dr Weronika Kostecka

dr Anna Perzyńska

dr Ewelina Rąbkowska

dr Maciej Skowera

dr Zofia Zasacka

mgr Marta Jaworek

mgr Aleksandra Korczak

mgr Katarzyna Mazur-Lejman

mgr Anna Mik

mgr Marta Niewieczerzał

mgr Joanna Olech

mgr Krzysztof Rybak

mgr Karolina Stępień

mgr Marta Todys

Organizacja

Dwa semestry (150 godzin)

Tryb studiów i częstotliwość zjazdów
Studia niestacjonarne, zjazdy w soboty, zazwyczaj co dwa tygodnie

Opłaty

Koszt za całość studiów podyplomowych
2 800 zł (płatne w dwóch ratach semestralnych)

Rekrutacja


1) o przyjęcie mogą ubiegać się osoby posiadające tytuł licencjata, magistra, inżyniera lub równorzędny

2) kandydaci przesyłają krótki (ok. 2500 znaków ze spacjami) list motywacyjny, który zostanie oceniony przez komisję rekrutacyjną w wypadku, gdy liczba kandydatów przekroczy liczbę miejsc. Kandydaci przedstawiają w liście : a) swoje naukowe i zawodowe zainteresowania i doświadczenia związane z literaturą i książką dla młodego odbiorcy; b) oczekiwania względem studiów, w tym zwłaszcza w stosunku do kompetencji (wiedzy i umiejętności), które chcą uzyskać w trakcie studiów. Komisja rekrutacyjna porównuje zgodność doświadczeń, zainteresowań i oczekiwań kandydatów z programem studiów i układa listę rankingową. W przypadku uzyskania tej samej oceny listu motywacyjnego dwóch kandydatów, wyższą pozycję na liście rankingowej uzyskuje ten, który legitymuje się lepszą oceną na przedłożonym dyplomie ukończenia studiów wyższych.

Limit miejsc

30

Rekrutacja 2021/2022

Rekrutacja rozpocznie się 14 czerwca 2021 r., a zakończy 10 października 2021 r.

Kandydaci proszeni są o:

1) zarejestrowanie się na studia przez system IRK UW
https://irk.podyplomowe.uw.edu.pl/pl/

2) wgranie na swoje konto w IRK (zakładka: wykształcenie) skanu dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjackich, magisterskich lub inżynierskich)

3) wgranie na swoje konto w IRK listu motywacyjnego

4) wydrukowanie wygenerowanych przez system IRK (moje konto – zakładka: zgłoszenia rekrutacyjne) następujących dokumentów:
– podanie o przyjęcie na studia
– zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności

Wydrukowane i podpisane dokumenty należy dostarczyć osobiście lub pocztą tradycyjną – przed zakończeniem rekrutacji (przed 10 października 2021 r.).

Słuchacze, którzy złożyli już dokumenty, zostaną poinformowani mailowo (w październiku) o terminie pierwszej wpłaty.

Numer konta:

Bank Millennium SA
96 1160 2202 0000 0000 4543 0772

Nazwa odbiorcy:
Uniwersytet Warszawski – Wydział Polonistyki
Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa

Tytułem:
Studia podyplomowe „Literatura i książka dla dzieci i młodzieży”

Termin składania dokumentów

10 października 2021 r. W przypadku wyczerpania limitu miejsc rekrutacja zostanie zakończona wcześniej.

Adres sekretariatu

Uniwersytet Warszawski

Krakowskie Przedmieście 26/28

00-927 Warszawa

Gmach Polonistyki, I piętro, pok. 25

tel./fax (22)55 21 020

Wszelkie informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy studiów: ilp.polon@uw.edu.pl

Sposób zaliczenia przedmiotów

Poszczególne przedmioty kończą się zaliczeniem na ocenę. Szczegółowe informacje podadzą prowadzący zajęcia.

Warunkiem uzyskania dyplomu ukończenia studiów będzie zaliczenie wszystkich przedmiotów oraz uzyskanie pozytywnej oceny z pracy dyplomowej, obejmującej napisanie krótkiej, kilkustronicowej pracy poświęconej wybranej współczesnej książce dla młodych lub najmłodszych odbiorców.

Adres

Uniwersytet Warszawski
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
Gmach Polonistyki, I piętro, pok. 25
tel. (22)55 21 020
Informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy studiów: ilp.polon@uw.edu.pl

escort bayan gorukle escort
escort bayan gorukle escort bayan
escort bayan escort bayan escort bayan escort bayan escort bayan alanya escort antalya escort eskişehir escort mersin escort alanya escort bodrum escort havalimanı transfer
canlı bahis yap kaçak iddaa oyna illegal iddaa oyna illegal bahis siteleri illegal bahis oyna bahis siteleri