Multimedialny kurs polskiej literatury XIX wieku

Dla kogo?

Kurs przeznaczony jest dla członków Polonii, Polaków, zamieszkałych za granicą, emigrantów, studentów slawistyk (polonistyk) zagranicznych uniwersytetów, nauczycieli kultury i języka polskiego poza krajem, a także wszystkich osób zainteresowanych polską literaturą i kulturą, kt.re posługują się językiem polskim na poziomie B2.

O kursie

Kurs proponuje świeże i nowoczesne spojrzenie na tzw. „długi wiek XIX” (1795–1918). W interesującej i oryginalnej formie przekazuje skondensowaną wiedzę na temat źródeł polskiej świadomości narodowej, dostarczając kluczy do zrozumienia najważniejszych mechanizmów rządzących do dzisiaj naszą literaturą i kulturą, a więc także do bardziej świadomego i kompetentnego uczestnictwa w polskiej zbiorowości. Zajęcia odbywają się przez Internet, na platformie e-learningowej Uniwersytetu Warszawskiego, z wykorzystaniem zaawansowanych narzędzi multimedialnych (filmy animowane, wykłady wideo, mapa interaktywna, autorski podręcznik, skrupulatnie dobrane i udostępnione teksty literackie i lektury uzupełniające).

Absolwent kursu

– nabywa umiejętności badania najważniejszych kontekstów literatury XIX wieku za pomocą narzędzi

geografii literackiej i kulturowej;

– potrafi każdorazowo wskazać centra, peryferie i granice kulturowe funkcjonujące w obrębie danej epoki: romantycznej, pozytywistycznej, modernistycznej, a także różnicować względem siebie i charakteryzować literaturę krajową i emigracyjną;

– umie wyznaczyć trasy podróży i emigracji najważniejszych pisarzy XIX wieku i dostrzec w tych przemieszczeniach dynamikę kształtowania nowych obszarów polskości w Europie;

– na podstawie wglądu w mapy interaktywne potrafi wyjaśnić genezę oraz znaczenie najważniejszych toposów XIX-wiecznej geografii literackiej, także dynamikę ich przemian w obrębie granic kraju pod zaborami i na emigracji;

– potrafi poprzez wskazanie arcydzieł XIX wieku i sytuacji historycznej, w której powstawały, opisać ewolucję tożsamości narodowej (od kształtowania mentalności insurekcyjnej po projekt ogólnej modernizacji kategorii polskości), także w świetle obfitej i zróżnicowanej recepcji tej literatury w wieku XX;

– wskazuje różne przejawy i konsekwencje społecznego odbioru dzieł XIX-wiecznych w wieku XX;

– dostrzega ich mitograficzny lub fantazmatyczny wymiar i społeczną rolę w przedefiniowaniu pojęcia polskości.

Czas trwania kursu

Kurs rozpocznie się 22 października 2018 i potrwa do 21 stycznia 2019 roku. Nowe materiały będą pojawiały się w odstępach tygodniowych, zawsze w poniedziałek o godz. 00.05.

Zasady zaliczenia

Każdy moduł kończy się testem sprawdzającym wiedzę. Wyniki poszczególnych testów składają się na ocenę końcową. Maksymalna liczba punktów to 100. Żeby otrzymać zaświadczenie o zaliczeniu kursu, należy zebrać co najmniej 51 punktów.

Rekrutacja

Do udziału w kursie zapraszamy wszystkie osoby pełnoletnie i posługujące się językiem polskim na poziomie B2, kt.re w terminie do 30 września 2018 wypełnią formularz zamieszczony na stronie http://ilp.uw.edu.pl/elearning/. Kurs jest bezpłatny, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń

Skip to content
escort bayan gorukle escort
escort bayan gorukle escort bayan
escort bayan escort bayan escort bayan escort bayan escort bayan alanya escort antalya escort eskişehir escort mersin escort alanya escort bodrum escort havalimanı transfer
canlı bahis yap kaçak iddaa oyna illegal iddaa oyna illegal bahis siteleri illegal bahis oyna bahis siteleri