Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim Zjeździe Polonistów, organizowanym przez Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego przy współudziale Instytutu Badań Literackich PAN. Zjazd odbędzie się w dniach 23-25.03.2022 w postaci zdalnej. Jesteśmy przekonani, że dyskusje i debaty Zjazdu pozwolą nam lepiej rozpoznać polonistyczne „tu i teraz”, ważne nie tylko z perspektywy naszej dyscypliny.

Referaty otwierające panele zostały zamieszczone na stronie zjazdu – https://zjazdpolonistow2020.uw.edu.pl/referaty-panelowe/. Znaleźć tutaj można także formularz zgłoszenia do udziału w dyskusji – https://zjazdpolonistow2020.uw.edu.pl/panele/. Osoby zgłoszone otrzymają link do spotkań, które będą się odbywać na platformie Google Meet. Dyskusja będzie nagrywana, a jej zapis zostanie zamieszczony w pozjazdowej publikacji.

 

Zjazd Polonistów, 23-25 marca 2022 r.

Polonistyka „tu i teraz”. Krajobraz po zmianie

23 marca 2022 roku

9.00 – uroczyste otwarcie Zjazdu (z udziałem Rektora UW i Dziekana Wydziału Polonistyki)

9.30 – wystąpienia programowe

10.00 – 10.30 – rozmowa z Mykołą Riabczukiem o roli humanisty w sytuacji wojennej, prowadzenie Michał Kuziak

Panele: Każdy panel otwiera półgodzinne wystąpienie wstępne, stanowiące ramę dyskusji panelistów. Otwartą i spontaniczną dyskusję uznajemy za równie ważny element paneli, co głosy zaplanowane i przygotowane wcześniej.

Obrady odbywają się w formie zdalnej. W zakładce ZAPISY można zgłaszać chęć udziału w dyskusjach.

PANEL I 10:40-13:55
Polonistyka – sytuacja dyscypliny

Moderator: Magdalena Rembowska-Płuciennik (IBL PAN)

Referat: Andrzej Skrendo (USz)

Uczestnicy: Ryszard Nycz (UJ), Tomasz Chachulski (IBL PAN, UKSW), Marcin Cieński (UWr), Anna Legeżyńska (UAM), Danuta Ulicka (UW), Maciej Eder (IJP PAN)

– historie literatury polskiej: „dawna” i „nowa”

– „skrzynki z narzędziami” – jak ich używać?

– interdyscyplinarność – transdyscyplinarność – postdyscyplinarność

– polonistyka i standardy naukowości

10.40-11.10 – referat

11.10-11.55 – 3 wystąpienia panelowe

11.55-12.10 – przerwa na kawę

12.10-12.55 – 3 wystąpienia panelowe

12.55-13.55 – dyskusja

13.55-14.55 – przerwa obiadowa

PANEL II 14:55-18:25
Polonistyka – perspektywy lokalności i globalizacji (język, literatura, kultura)

Moderator: Paweł Rodak (UW)

Referat: Michał Paweł Markowski (UIC)

Uczestnicy: Jens Herlth (UNI FR), Dariusz Galasiński (UWr), Alicja Nagórko (UJ), Arent van Nieukerken (UvA), Jarosław Ławski (UwB), Magdalena Popiel (UJ), Filip Mazurkiewicz (UŚ)

– językowe konsekwencje „global nation”

– polonistyka w kontekstach międzynarodowych; waga perspektywy Europy Środkowo-Wschodniej

– język polski a kultury

– szanse literatury polskiej na globalnym rynku (np. – „Azja patrzy na polonistykę”)

14.55-15.25 – referat

15.25-16.25 – 4 wystąpienia panelowe

16.25-16.40 – przerwa na kawę

16.40-17.25 – 3 wystąpienia panelowe

17.25-18.25 – dyskusja

24 marca 2022 roku

PANEL III 10:00-12:30
Polonistyka między polityką a praktyką społeczną

Moderator: Michał Kuziak (UW)

Referat: Krzysztof Kłosiński (UŚ)

Uczestnicy: Krystyna Pietrych (UŁ), Dariusz Skórczewski (KUL), Grażyna Borkowska (IBL PAN), Tomasz Mika (UAM), Jerzy Bralczyk (UW)

– językowe i kulturowe konsekwencje redefinicji autorytetu

– polityczność (ale jaka?) polonistyki

– polonistyka a sfera publiczna

– polonistyka a kapitał kulturowy i społeczny Polaków

– kanon czy kanony?

9.30-10.00 – referat

10.00-10.45 – 3 wystąpienia panelowe

10.45-11.00 – przerwa na kawę

11.00-11.30 – 2 wystąpienia panelowe

11.30-12.30 – dyskusja

12.30-13.30 – przerwa obiadowa

PANEL IV 13:30-17:00
Polonistyka w świecie nowych tendencji kulturowych i przemian tożsamości

Moderator: Inga Iwasiów (USz)

Referat: Przemysław Czapliński (UAM)

Uczestnicy: Adam Dziadek (UŚ), Grzegorz Grochowski (IBL PAN), Weronika Kostecka (UW), Marta Tomczok (UŚ), Agnieszka Mrozik (IBL PAN), Dorota Zdunkiewicz-Jedynak (UW), Katarzyna Czeczot (IBL PAN)

– narracje na czas kryzysu

– literatura – tożsamość – post sekularyzm

– język i literatura w środowisku cyfrowym

– polonistyka wobec „ludowej historii Polski”

– perspektywa obiegów (popularne – wysokie? Mainstream? Literatura dla dzieci i młodzieży): transformacje i relacje

– literatura i wyzwania wizualności

13.30-14.00 – referat

14.00-15.00 – 4 wystąpienia panelowe

15.00-15.15 – przerwa kawowa

15.15-16.00 – 3 wystąpienia panelowe

16.00-17.00 – dyskusja

18.00 – spektakl „Król” Teatru Polskiego im. A. Szyfmana w Warszawie (dostęp on-line)

25 marca 2022 roku

PANEL V 9:00-12:30
Nowe media i polonistyka cyfrow
a

Moderator: Ewa Szczęsna (UW)

Referat: Maciej Maryl (IBL PAN)

Uczestnicy: Dorota Fortuna (BN), Agnieszka Karlińska (IBL PAN), Piotr Marecki (UJ), Bartłomiej Szleszyński (IBL PAN), Tomasz Umerle (IBL PAN), Adam Pawłowski (UWr), Aleksandra Kil-Matlak (UWr)

– cyfrowa dokumentacja literacka i nowe edytorstwo

– narzędzia i infrastruktury badawcze: perspektywy dla teorii i historii literatury

– laboratorium jako nowa forma organizacji prac badawczych

– źródła cyfrowe dla historii literatury

– upowszechnianie i nauczanie metod cyfrowych

9.00-9.30 – referat

9.30-10.30 – 4 wystąpienia panelowe

10.30-10.45 – przerwa na kawę

10.45-11.30 – 3 wystąpienia panelowe

11.30-12.30 – dyskusja

12.30-13.30 – przerwa na obiad

PANEL VI 13:30-16:45
Wobec realiów edukacji i poszukiwań nowej formuły uniwersytetu. Pytania o kanon

Moderator: Tomasz Majewski (UJ)

Referat: Anna Janus-Sitarz (UJ)

Uczestnicy: Krzysztof Biedrzycki (UJ), Jacek Popiel (UJ), Ryszard Koziołek (UŚ), Renata Przybylska (UJ), Daniel Zych, Jan Sowa (ASP Warszawa)

– nowe warunki edukacji polonistycznej

– inkluzywna i eksluzywna wizja nauczania polonistycznego

– konieczność rewolucji? warunki i możliwości obecności polonistyki na uniwersytecie

– ustawy i „ustawki”

– jaki kanon?

– poloniści i rynek pracy

13.30 – 14.00 – referat

14.00-14.45 – 3 wystąpienia panelowe

14.45-15.00 – przerwa na kawę

15.00-15.45 – 3 wystąpienia panelowe

15.45-16.45 – dyskusja

16.45-17.00 – przerwa

PANEL VII 17:00-19:00

Polonistyka w oczach młodych: zadania i wyzwania

Uczestnicy: Anna Piniewska, Piotr Sidorowicz, Agata Żaglewska,

Anna Dżabagina, Magdalena Krzyżanowska

Prowadzenie: Tomasz Jędrzejewski 

Skip to content
escort bayan gorukle escort
escort bayan gorukle escort bayan
escort bayan escort bayan escort bayan escort bayan escort bayan alanya escort antalya escort eskişehir escort mersin escort alanya escort bodrum escort havalimanı transfer
canlı bahis yap kaçak iddaa oyna illegal iddaa oyna illegal bahis siteleri illegal bahis oyna bahis siteleri