„Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo” 2021, nr 11(14)

CEZURY

Redakcja naukowa: Igor Barkowski, Bartłomiej Czarski, Joanna Goszczyńska, Ewa Hoffmann-Piotrowska, Ewa Ihnatowicz, Urszula Kowalczuk, Damian W. Makuch, Alina Molisak, Witold Sadowski, Paweł Stępień, Marta Wojtkowska-Maksymik

Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego

Warszawa 2021

Informacje ogólne

Zapraszamy do lektury najnowszego numeru rocznika „Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo”, w którym znalazły się artykuły podejmujące zagadnienie cezur. Kontynuując namysł nad podstawowymi kategoriami dla badaczy literatury, tym razem zajęliśmy się tematyką porządkowania i problematyzowania procesu historycznoliterackiego. W roczniku spotykają się rozmaite spojrzenia na badawczą przydatność cezur w refleksji nad odmiennymi etapami rozwoju piśmiennictwa. Za warte czytelniczego wysiłku uznaliśmy teksty traktujące tytułowe pojęcie generalizująco, pytające o znaczenie dat granicznych w konkretnych biografiach twórczych, a także szukające sposobów periodyzacji rodzajów i gatunków literackich. Numer otwiera więc dyskusję na temat sensu i możliwości delimitowania procesów i zjawisk ważnych z perspektywy filologicznej.

W dziale „Pożytki Filologiczne” znalazły się także artykuły niezwiązane z tematem wiodącym, poświęcone m.in. twórczości Mickiewicza, Barszczewskiego, Lenartowicza, a także problematyce przekładu tekstu poetyckiego

Adres książki na stronie wydawnictwa

SPIS TREŚCI

Cezury. Od Redakcji

Temat numeru: CEZURY

EWA PACZOSKA, Progi i mosty. Kod temporalny w historiach literatury

ANNA HORECZY, Początki humanizmu w Polsce − problemy z cezurą

TOMASZ JEŻ, O (nie)przydatności cezury roku 1600 w historii muzyki

DARIUSZ SEWERYN, Dwa przełomy. Wilhelm Dilthey i historycznokulturowe przesłanki science wars

MAGDALENA BYSTRZAK, Słowacka postprzeszłość po 1918 roku. Kilka uwag wstępnych

RAFAŁ MAJEREK, Rok 1989 w literaturze słowackiej – problematyczna cezura

EWA KOSOWSKA, Cezura ocenzurowana. Raz jeszcze o „Panu Tadeuszu”

ANNA RZEPNIEWSKA, Juliusz Słowacki − konstruktor przełomów we własnej twórczości. Znaki cezurowania w wierszu „Ostatnie wspomnienie. Do Laury”

MAGDALENA SIWIEC, „Sytuacja” Norwida − „sytuacja” Baudelaire’a

IWONA WĘGRZYN, Sarmatyzm i biedermeier. Granice, cezury, przepływy. W kręgu galicyjskich spadkobierców Soplicy

MAREK DYBIZBAŃSKI, Granice romantyzmu w dziejach polskiej komedii według dziewiętnastowiecznej krytyki krajowej

WERONIKA KOSTECKA, GRZEGORZ LESZCZYŃSKI, MACIEJ SKOWERA, Kamienie milowe w dziejach polskiej literatury dziecięcej i młodzieżowej. Leśmian − Korczak − Brzechwa

ELŻBIETA DĄBROWICZ, Stulecie Tyrmanda. Cezura w biografii publicznej pisarza

ALEKSANDRA SIERMIŃSKA, Rola figury retorycznej w budowaniu modelu periodyzacji i wyznaczaniu cezur − przykład zastosowania syllepsis w poezji polskiej od średniowiecza do oświecenia

WOJCIECH PIETRAS, Wers na pograniczach wersologii

MARTA KARASIŃSKA, W poprzek gatunków. O potrzebie nowej taksonomii genologicznej dramatu

POŻYTKI FILOLOGICZNE

MARTYNA OSUCH, „Lepiej byś był w domu siedział…” − analiza śladów lektury z wybranych egzemplarzy „Peregrynacji do Ziemi Świętej” Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła „Sierotki” jako przyczynek do badań nad dawną recepcją dzieła

PAWEŁ KULIGOWSKI, Zbigniew Morsztyn spotyka Stephena Dedalusa

ANDRZEJ FABIANOWSKI, Słowacki mentorem Mickiewicza w wierszu „Mój Adamito…”

JAROSŁAW ŁAWSKI, „Życie sieroty” Jana Barszczewskiego − czarny romantyzm spoza modelu „antagonizmu wieszczów”

MAGDALENA BARTNIKOWSKA-BIERNAT, Teofil Lenartowicz jako wykładowca Akademii im. Adama Mickiewicza w Bolonii − na podstawie niepublikowanych źródeł Biblioteca Comunale dell’Archiginnasio

OLGA PŁASZCZEWSKA, Maszyna do pisania, maszyna do zapamiętywania. Antonelli Aneddy zmagania z historią − z perspektywy tłumacza

Skip to content
escort bayan gorukle escort
escort bayan gorukle escort bayan
escort bayan escort bayan escort bayan escort bayan escort bayan alanya escort antalya escort eskişehir escort mersin escort alanya escort bodrum escort havalimanı transfer
canlı bahis yap kaçak iddaa oyna illegal iddaa oyna illegal bahis siteleri illegal bahis oyna bahis siteleri