Poetyka protestu

Wydział Polonistyki UW, 6-7 marca 2021 (forma online przez MS Teams)

Informacje ogólne

Koło Naukowe Teorii Literatury „Parabaza” Wydziału Polonistyki UW razem z pracownikami Zakładu Poetyki, Teorii Literatury i Metodologii Badań Literackich zaprasza na konferencję Poetyka protestu.

Formaliści rosyjscy oraz futuryści tworzą swoje koncepcje na fali buntów społecznych i kulturowych. Julian Tuwim po śmierci Gabriela Narutowicza publikuje wiersz-oskarżenie. „Struktury nie wychodzą na ulicę” – piszą studenci na murach Sorbony podczas paryskiego maja. Ostatnio na transparentach można było przeczytać hasło “Annuszka wylała olej”. To tylko kilka miejsc wspólnych protestu i literatury; protestu i literaturoznawstwa; protestu i humanistyki.

Problematyka buntu, manifestacji czy sprzeciwu interesuje nas w wielorakiej perspektywie. Zastanawia nas między innymi, jak rewolucja może zostać wpisana w strukturę dzieła literackiego. Co literatura „robi” w obliczu niepokojów społecznych? Jak zbudowane są hasła na transparentach? Jakie konteksty przywołują? Proponujemy także refleksję nad relacjami łączącymi poszczególnych badaczy lub teorie humanistyczne z wyrazami oporu społecznego. Nie unikamy również namysłu nad konkretnymi protestami czy samym zjawiskiem sprzeciwu. Chcemy zapytać, czy narzędzia literaturoznawstwa – i innych nauk humanistycznych lub społecznych – mogą okazać się przydatne do analizy różnych odmian buntu.

Proponujemy więc następujące zagadnienia:

Protest w tekście:

 • literatura wobec niepokojów społecznych;

 • formalne wyróżniki buntu w dziele literackim (stylistyczne, kompozycyjne, wersologiczne, genologiczne);

 • gatunkowe sposoby wyrażania sprzeciwu (literackie, publicystyczne, potoczne, pozajęzykowe).

Protest w nauce:

 • praktyka teoretyczna jako kontestacja rzeczywistości społecznej;

 • humanistyka i humaniści wobec niepokojów społecznych.

Protest jako tekst:

 • konteksty oporu społecznego (opis za pomocą kategorii performansu, karnawalizacji, kontrkultury, itp.);

 • literaturoznawcze metody analizy wobec zjawiska manifestacji;

 • aktualizacja archiwum kulturowego jako forma sprzeciwu (stylizacje, cytaty, aluzje i inne zabiegi intertekstualne).

Zapraszamy literaturoznawców, kulturoznawców, filozofów oraz przedstawicieli innych dyscyplin do nadsyłania abstraktów. Studentów, doktorantów i pracowników naukowych zachęcamy także do formułowania własnych propozycji o zbliżonej tematyce.

PRZEWIDUJEMY WYDANIE PUBLIKACJI POKONFERENCYJNEJ W WYDAWNICTWACH UW.

Data nadsyłania zgłoszeń konferencyjnych

 • Forma: online, za pośrednictwem komunikatora MS Teams

 • Termin nadsyłania zgłoszeń: 6 stycznia 2021

 • Formularz zgłoszeniowy: kliknij tutaj

 • Długość abstraktu: ok. 300 słów

 • Długość wystąpienia: 15–20 minut

 • Udział darmowy

Kontakt do organizatorów

 • Organizator: Koło Naukowe Teorii Literatury „Parabaza” wraz z Zakładem Poetyki, Teorii Literatury i Metodologii Badań Literackich

 • e-mail: kntl.parabaza@gmail.com
 • Afiliacja: Instytut Literatury Polskiej, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Warszawski

Komitet organizacyjny:

 • Piotr Sidorowicz

 • Anna Piniewska

 • Monika Kopcik

 • Karolina Kulpa

Komitet naukowy:

 • prof. dr hab. Danuta Ulicka

 • dr Magda Nabiałek

 • dr Artur Hellich

 • dr Łukasz Wróbel

Strona konferencji

https://kntlparabaza.wixsite.com/website/konferencja