Po transformacji? Literackie idiomy zjawisk i procesów III Rzeczypospolitej

pod red. Hanna Gosk, Łukasz Pawłowski

Dom Wydawniczy Elipsa

Warszawa 2020

Informacje ogólne

Książka Po transformacji? Literackie idiomy zjawisk i procesów rzeczywistości III Rzeczypospolitej pod redakcją Hanny Gosk i Łukasza Pawłowskiego, która ukazała się w serii publikacji Pracowni Antropologicznych Problemów Literatury ILP poddaje analitycznej refleksji odwzorowanie w najnowszej literaturze samego zjawiska oraz wielorakich skutków transformacji ustrojowej, społecznej i ekonomicznej, która dokonała się/dokonuje się w Polsce od 1989 roku. Stanowi próbę odpowiedzi na pytanie, jakie świadectwo wystawiła literatura transformacji ustrojowej i jej skutkom. Zebrane w książce szkice układają się w opowieść o procesie przyswajania pozornie znanego. Znane okazuje swoją pozorność w konfrontacji tyleż z reliktami przechowanej tradycji oraz sposobem codziennego życia w państwie postsocjalistycznym, co z nowymi wyzwaniami, takimi jak technologiczny skok cywilizacyjny, przemiany obyczajowości, korzyści i zagrożenia płynące z globalizacji, kryzys klimatyczny, a w końcu inwazja populizmu i tendencji autokratycznych. To praca wyznaczająca drogę kolejnym rozpoznaniom.

Adres książki na stronie wydawnictwa