Romantyczne i modernistyczne wymiary prozy Szaloma Asza

Andrzej Fabianowski

Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego

Warszawa 2020

Informacje ogólne

Książka ukazuje, jak znawcy polskiego romantyzmu, polskiej tradycji, odnajdują w pisarstwie Szaloma Asza, podobnie jak w twórczości romantycznej, wartości uniwersalne, pozytywnie nastawione na inność, a nie odcinające od różnych wzorów kulturowych. Rozpoznania wpisane w zebrane tu prace mają charakter komplementarny wobec badań zorientowanych na identyfikację w dziełach Asza różnych mutacji spuścizny judaistycznej.

Interpretacje dokonane przez badaczy polskiego romantyzmu unaoczniają wewnętrzne bogactwo artystyczne oraz głębię przesłania twórczości Szaloma Asza. Pisarz jawi się w nich jako mocno zakorzeniony w tradycji judaistycznej realista, ale jednocześnie artysta, oddychający romantycznymi porywami polskiego kultu indywidualizmu i wolności.

Adres książki na stronie wydawnictwa