Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci prof. dr hab. Marii Janion. Odeszła Badaczka, której biografię i postawę określiła niezłomna wierność wobec najwyższych standardów postępowania uczonego, miar etycznych i wartości duchowych. Wykształciła całą rzeszę polonistów, w tym również na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie wypromowała wielu magistrów.

Z poczuciem niepowetowanej straty

Dyrekcja i pracownicy Instytutu Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego

Pogrzeb Profesor Marii Janion odbędzie się  4 września 2020 r. (piątek) o godzinie 12.00  na Powązkach Wojskowych. Pani Profesor zostanie pochowana w Alei Profesorskiej.

 

 

fot. W. Orski