Zgodnie z zarządzeniem Dziekana Wydziału Polonistyki z 18 marca 2020 roku umieszczamy dane kontaktowe do komunikacji mailowej z dyrekcją ILP i kierownikami zakładów.

DYREKCJA INSTYTUTU LITERATURY POLSKIEJ

Dyrektor Instytutu Literatury Polskiej
prof. dr hab. Ewa Paczoska
e.paczoska@uw.edu.pl

Zastępca Dyrektora Instytutu Literatury Polskiej
dr hab. Witold Sadowski
sadowski@uw.edu.pl

Zastępca Dyrektora Instytutu Literatury Polskiej
prof. dr hab. Tomasz Wójcik
tomasz.wojcik@uw.edu.pl

KIEROWNICY ZAKŁADÓW

Kierownik Zakładu Literatury i Kultury Epok Dawnych

prof dr. hab. Roman Krzywy

r.krzywy@uw.edu.pl

Kierownik Zakładu Literatury Romantyzmu

dr hab. Olaf Krysowski

o.krysowski@uw.edu.pl

Kierownik Zakładu Literatury i Kultury II Połowy XIX Wieku

dr hab. Urszula Kowalczuk

u.kowalczuk@uw.edu.pl

Kierownik Zakładu Literatury XX i XXI Wieku

prof. dr hab. Andrzej Zieniewicz

a.zieniewicz@uw.edu.pl

Kierownik Zakładu Poetyki, Teorii Literatury i Metodologii Badań Literackich

prof. dr hab. Danuta Ulicka

danutaulicka@poczta.onet.pl

Kierownik Zakładu Komparatystyki

prof. dr hab. Ewa Szczęsna

e.szczesna@uw.edu.pl

Kierownik Zakładu Literatury Popularnej, Dziecięcej i Młodzieżowej

prof. dr hab. Grzegorz Leszczyński

grzegorz.leszczynski@uw.edu.pl