W związku z procedurami zapobiegającymi rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 zachodzą zmiany w systemie zajęć i dyżurów dla studentów.

 

W związku z zamknięciem budynku Wydziału Polonistyki nie odbywają się zajęcia w formie stacjonarnej, odwołane też zostały wszystkie stacjonarne dyżury Wykładowców.

 

Zajęcia prowadzone zdalnie

Wykładowcy są jednak w kontakcie ze Studentami, podając im zalecenia dotyczące nauki w okresie do 14 kwietnia. Niektóre zajęcia odbywają się też on-line (np. na platformach Kampus czy Microsoft Teams lub za pośrednictwem komunikatorów Hangouts, Messenger, Skype, Webex). Materiały na zajęcia oraz adresy do kontaktu na komunikatorach Wykładowcy przesyłają zwykle Studentom mailowo na adres podany w USOS-ie. Należy więc regularnie sprawdzać swoją skrzynkę mailową. Zachęcamy również do systematycznego śledzenia informacji na stronie internetowej ILP, a także na instytutowej stronie na Facebooku (www.facebook.com/literatura.uw).

Tu można pobrać tabelę z zajęciami on-line prowadzonymi przez Wykładowców Instytutu Literatury Polskiej UW.

 

Z następującymi Wykładowcami Studenci mogą kontaktować się mailowo na adres podany w USOS-ie:

dr Igor Barkowski, mgr Przemysław Batorski, mgr Michał Dudek, dr hab. Jacek Głażewski, prof. Hanna Gosk, dr Joanna Jeziorska-Haładyj, dr Artur Hellich, dr Karol Hryniewicz, mgr Katarzyna Jaworska, mgr Wojciech Kordyzon, dr Weronika Kostecka, dr hab. Urszula Kowalczuk, dr hab. Olaf Krysowski, prof. Roman Krzywy, mgr Magdalena Krzyżanowska, dr Piotr Kubiński, dr Paweł Kuligowski (czwartki 10:30–11:30), prof. Grzegorz Leszczyński, dr Marcin Leszczyński, dr Maria Makaruk, dr Damian Makuch, dr Magda Nabiałek (od poniedziałku do piątku), dr hab. Żaneta Nalewajk-Turecka, mgr Marta Niewierzeczał, prof. Maria Jolanta Olszewska, dr Łukasz Pawłowski (środy 13:00–16:00), dr hab. Przemysław Pietrzak, dr hab. Jan Potkański, mgr Iwona Przybysz, mgr Sabina Raczyńska, mgr Anna Rzepniewska, dr hab. Witold Sadowski, dr Karol Samsel, dr Maciej Skowera, prof. Ewa Szczęsna (wtorki i piątki 18:00–20:00), prof. Danuta Ulicka, dr Krystyna Wierzbicka-Trwoga, dr Jagoda Wierzejska, dr hab. Marta Wojtkowska-Maksymik, dr Łukasz Wróbel

Z niektórymi Wykładowcami istnieje dodatkowo możliwość korespondencji następującymi kanałami komunikacji:

  • mgr Przemysław Batorski — kontakt telefoniczny
  • dr Tomasz Jędrzejewski — konsultacje przez komunikator Skype (widnieje zdjęcie profilowe) w piątki w godz. 15:00–16:00
  • mgr Wojciech Kordyzon — przez komunikatory Skype, Zoom lub Hangouts w środy po uprzednim uzgodnieniu drogą mailową
  • dr Damian Makuch — przez komunikator Hangouts
  • dr hab. Żaneta Nalewajk-Turecka — po uprzednim kontakcie mailowym (por. wyżej) możliwe są konsultacje przez Skype, Messenger lub przez telefon we wtorki w godz. 11:30–12:30
  • dr Krystyna Wierzbicka-Trwoga — przez komunikator Skype w poniedziałki w godz. 13:15–14:15
  • dr hab. Marta Wojtkowska-Maksymik — przez komunikator Skype w środy w godz. 14:45–15:45
  • dr Łukasz Wróbel — na platformie Kampus w środy w godz. 16:00–17:00

Numery telefonów i adresy, umożliwiające połączenie za pośrednictwem komunikatorów, Studenci otrzymali drogą mailową z toku studiów. Uprzejmie prosimy o nieudostępnianie tych danych osobom trzecim. Zachęcamy też do zapoznania się z informacjami o Wykładowcach podanymi na niniejszej stronie internetowej w zakładce PRACOWNICY oraz z danymi do kontaktu z Dyrekcją ILP oraz Kierownikami Zakładów.

Jeżeli podane wyżej informacje okażą się niewystarczające, można kontaktować się z Sekretariatem Instytutu Literatury Polskiej (ilp.polon@uw.edu.pl).

Niniejsze informacje zostały zaktualizowane 25 marca 2020 r.