Literatura i kultura lat 60. XIX wieku między polityką a prywatnością. Dyslokacje

Redakcja: Urszula Kowalczuk, Damian Włodzimierz Makuch, Dawid Maria Osiński

Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego (WUW)

Warszawa 2019

Informacje ogólne

Monografia omawia zagadnienia literacko-kulturowe, ważne postaci i fakty historyczne dotyczące lat 60. XIX wieku. Poprzez odwołanie się do różnych zjawisk ówczesnego piśmiennictwa i dzięki przypomnieniu wielu nieznanych tekstów wskazuje nowe perspektywy badawcze dla tego okresu, postrzeganego jako czas zmian i niepewności, zaprzepaszczonych możliwości, trudnych wyborów, weryfikacji literackich wzorców i życiowych postaw.

Adres książki na stronie wydawnictwa