Z jakiej perspektywy oglądać perspektywę? O (po)widokach badań humanistycznych

Warszawa, 29-30 czerwca 2019

Informacje ogólne

Przyjmować perspektywę to ćwiczyć się w sztuce patrzenia: na innych, na przedmioty, także na samego siebie. My chcemy dzisiaj zapytać o samą perspektywę. O to, jakich perspektyw używamy w przestrzeni namysłu humanistycznego. Również o to, jak te perspektywy są konstruowane i jak są używane. Stawiamy zatem pytanie o perspektywę, perspektywę w humanistyce, jak i perspektywy samej humanistyki. Taki jest zasadniczy cel ogólnopolskiej konferencji „Z jakiej perspektywy oglądać perspektywę? O (po)widokach badań humanistycznych”, która odbędzie się w dniach 29-30 czerwca 2019 roku na Uniwersytecie Warszawskim.

Wnikając w samą strukturę terminu, pytamy, czy zjawiska (spectra) wypełniające perspektywę dają możliwość spoglądania poprzez nie (per+ specere) – za pomocą sztuki optyki (perspectiva ars) – na określony, klarownie dostrzegalny (perspectus) przedmiot. Interesuje nas, czy perspektywa jest warunkiem możliwości postrzegania kogoś lub czegoś innego czy też mechanizmem sytuującym nas samych jako obiekty w polu postrzegania. Czy jesteśmy podmiotami czy przedmiotami perspektywicznego oglądu.

Zapraszamy do spojrzenia na perspektywę z różnych punktów widzenia (poetyki, kulturoznawstwa, filozofii, archeologii, geografii, fizyki, historii sztuki, architektury krajobrazu) i poprzez analizę rozmaitych przedmiotów (dzieła sztuki, utwory dyskursywne, style myślowe oraz językowe). Zamierzamy poddać namysłowi quasi-transcendentalną czystość perspektywy i czystego podmiotu podtrzymującego ją. Interesują nas koncepcje perspektywy w różnych dyscyplinach naukowych. Czy jest ona fenomenem związanym z mechanizmami produkowania sensu czy też stabilizowania i zabezpieczania sensów zastanych: ideologicznych, metafizycznych, politycznych.

Dostrzegając szczególny rodzaj filiacji między dosłownym i metaforycznym rozumieniem terminu „perspektywa”, pytamy, na czym polega jej funkcjonalność. Wskazując na czasowo-przestrzenne widzenie perspektywy, refleksji chcemy poddać zarówno jej stabilność (jako fundamentu repetycji, gwaranta powtarzalności doświadczeń poznawczych), jak i labilność. Jakie są konsekwencje wyczerpania mechanizmu perspektywy? Co oznacza jej zużycie? Czy zastygła perspektywa jest obietnicą stabilności i określoności poznania czy raczej narzędziem naturalizacji określonych konwencji? Ułatwia widzenie czy osłabia analityczną czujność?

Data nadsyłania zgłoszeń konferencyjnych

Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń w formie abstraktu (do 200 słów) na adres: perspektywa.humanistyki@gmail.com do 30 maja 2019 r.Informacje o przyjęciu propozycji referatu przesłane zostaną do 3 czerwca 2019 roku. Opłata konferencyjna wynosi 400 zł. W ramach opłaty konferencyjnej nie zapewniamy noclegów, natomiast oferujemy pomoc w ich rezerwacji. Planujemy publikację pokonferencyjną. O szczegółach publikacji poinformujemy podczas obrad konferencyjnych.

Kontakt do organizatorów

perspektywa.humanistyki@gmail.com

Zakład Poetyki, Teorii Literatury i Metodologii Badań Literackich UW

dr Magda Nabiałek
dr Łukasz Wróbel
mgr Jadwiga Biernacka
mgr Agata Balsamo

Skip to content
escort bayan gorukle escort
escort bayan gorukle escort bayan
escort bayan escort bayan escort bayan escort bayan escort bayan alanya escort antalya escort eskişehir escort mersin escort alanya escort bodrum escort havalimanı transfer
canlı bahis yap kaçak iddaa oyna illegal iddaa oyna illegal bahis siteleri illegal bahis oyna bahis siteleri